Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

V dňoch 3. – 5. februára 2017 sme v Exercičnom dome v Budapešti zorganizovali misijné duchovné cvičenia pre mládež. Na misijných chodníčkoch sprevádzal mladých  kňaz János Bolvári, farár v Mélykút.  Duchovných cvičení sa zúčastnilo 14 mladých ľudí.

 Pohľad na Máriu Magdalénu, ktorá sa po stretnutí so zmŕtvychvstalým Ježišom stala prvou apoštolkou, pomáhal účastníkom duchovných cvičení zahľadieť sa na svoj život a na svoje poslanie. Ježiš oslovuje Máriu Magdalénu – hlavná téma duchovných cvičení – a ona, vedená láskou, odchádza k apoštolom zvestovať im tú radosť, že videla Pána.

Kňaz János, nadväzujúc na minulosť jej života, podčiarkol, že i my, tak ako Mária Magdaléna, nosíme v našich srdciach zranenia minulosti, a dokedy si neuvedomíme ich vplyv na náš život, nie sme schopní odpustiť tým, ktorí nás zranili. Len stretnutie s Ježišom a moc jeho uzdravujúcej lásky dokážu vytvoriť v nás priestor pre blížnych a poslať nás k tým, pred ktorými, ako sa zdá, nie je ľahké vydávať svedectvo, k bratom.

Prednáškam kňaza Jánosa predchádzal film o svätici a posilňovala ich spoločná modlitba, ako aj poklona pred Najsvätejšou sviatosťou a delenie sa Božím slovom prostredníctvom bibliodrámy. Nechýbal ani veselý večer, na ktorom sme tancami a zábavou radostne naplnili spoločný čas.

Pri záverečnej svätej omši dostal každý účastník duchovných cvičení symbolickú sandálu s citátom duchovných cvičení, ktorý má mladým pripomínať, že sú poslaní k svojim bratom.                            Sr. Anna Klewek, SSpS


Fotografia

005
006
007
004
003
008
  • 005
  • 006
  • 007
  • 004
  • 003
  • 008
  •