Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Sešlo se nás kolem 70 diecézních kněží, řeholníků, řeholnic a laiků pracujících v oblasti pastorace povolání, nebo mající zájem o toto téma.  

Ve dnech 23.2-26.2.2017 proběhlo na Velehradě  X.setkání koordinátorů pastorace povolání v ČR.Protože setkání bylo jubilejní a u začátku Pastorace povolání v České republice stal slovenský verista o. Ján Kušnír,byli letos pozváni bratři a sestry ze Slovenska.

Sešlo senás kolem 70 diecézních kněží, řeholníků, řeholnic a laiků pracujících v oblasti pastorace povolání, nebo mající zájem o toto téma.Na setkání byl přítomen i Mons. Tomáš Galis ze Žiliny a na část programu přijeli také čeští biskupové Mons. Josef Kajnek a Mons. Pavel Konzbul.

Několik hodin jsme se snažili ponořit do letošního tématu setkaní: „. Napočátku… je rodina."

V rozsáhlých přednáškách o. Jan Kušnír mluvil o rodině jako místě, kdeskrze Boha zaseté povolání márůst a nést ovoce.Zároveň poukázal na problémy, kterými jsou v současné době rodiny postiženy a pozval nás k zamyšlení nad způsoby, které můžou pomoci.

Rozděleni do malých skupin jsme poté sdíleli naše zkušenosti sprací s rodinami a mladými lidmi.

Měla jsem dojem, že děláme mnoho a jsme tak blízko rodinám, jak je to jenom možné, ale nevidíme plody naší práce… Nicméně nebyl to důvod k rezignaci! Naopak vzrůstala v nás chuť hledat příčiny nedostatku ovoce. Mnohokrát jsme mohli slyšet, že lidé dnes potřebují novou evangelizaci, aby víra byla živa a autentická.

Vědomi si toho, že samotní nemůžeme udělat nic, jsme prosili Boha ve svých modlitbách a při adoraci za současné rodiny a mladé lidi hledají cesty svého života.

Obohacujícíbylo svědectví bratrů a sester ze Slovenska, protože jejich práce ma trochu jiný charakter než naše v ČR.  Nové kontakty a inspiracenám určitě pomohou oživovat víru a zasévat semena povolání v srdcích mladých Čechů.

sr. Magdalena Lis SSpS


Fotografia

003
002
001
  • 003
  • 002
  • 001
  •