Chcete nás podporiť 2%?

Aj tento rok Vás prosíme o Vašu podporu. Predmetom činnosti Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého je charitatívna, sociálna, náboženská a vzdelávacia činnosť. Nech Vám Dobrý Boh, Darca každého dobra odmení Vašu štedrosť.

Vyhlásenie zamestnanci

Vašu podporu využijeme na účely duchovnej formácie a vzdelávania misijných sestier pri príprave pre zahraničné misie.

24 slovenských sestier je aktívne zapojených v misijných evanjelizačných prácach v 16 krajinách sveta.

Naše poslanie okrem evanjelizácie  je pomoc v sociálnej oblasti rodinám, sirotám, chorým, trpiacim, hladujúcim, v školstve pri vzdelávaní ...

Ešte raz vyslovujeme naše ďakujem za Vašu podporu.

 

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie