„My tři králové jdeme k Vám…“

Týmito slovami prinášali malí koledníci všetkým ľuďom dobrej vôle radostnú zvesť o narodení Spasiteľa.  Do najvýznamnejšej charitnej akcie roku sa zapojilo viac ako 80 dobrovoľníkov aj z farnosti Kelč.

 Skupiny  troch koledníkov so zapečatenými pokladničkami a v doprovode dospelého vedúceho vyšli do ulíc Kelče v sobotu 7.1.2017. Spevom kolied, prianím všetkého dobrého v novom roku a malou pozornosťou v podobe balíčku cukru a kalendára vyzývali obyvateľov k podpore tradičnej Trojkráľovej zbierky.

Pre nás, misijné sestry, to tiež bola výborná príležitosť k vydávaniu svedectva o viere v Ježiša Krista, čo je podľa  zakladateľa Trojkráľovej zbierky olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera  jej hlavným poslaním: „Trojkráľová koleda nie je záležitosťou ekonomickou, i keď je finančný prínos pre charitu významný, ale je to projekt predovšetkým pastoračný. Viem, že zapájame neveriacich koledníkov, ale tým viac je treba venovať pozornosť ich príprave a ponúknuť i im objavenie duchovného pokladu.“
Ďalším poslaním Trojkráľovej zbierky je upozorniť na potrebných ľudí v našom okolí a pomôcť im. Okrem toho chce umožniť všetkým ľuďom dobrej vôle, aby zakúsili radosť a uspokojenie z toho, že obdarovali iného.

Veľkú vďaku treba vyjadriť i všetkým dobrovoľníkom, zvlášť deťom, ktorých od pomoci druhým neodradil ani silný mráz a tým dali možnosť, aby sa táto akcia uskutočnila. Radosť, ktorú doniesli, bola skutočne veľká. V mnohých príbytkoch už na nich čakali a okrem príspevku do kasičky malým kráľom ponúkli aj nejakú maškrtu, alebo teplý čaj. V rámci koledovania im deti, alebo vedúci skupinky kriedou označovali príbytky K+M+B 2017.

A kam poputuje výťažok z Trojkráľovej zbierky v Kelči? V roku 2017 ho Charita Valašské Meziříčí využije na pomoc ľuďom v akútnej núdzi, do vybavenie požičovne kompenzačných pomôcok, financovanie projektov jednotlivých služieb Charity Valašské Meziříčí a na finančnú podporu Centra sociálne- materiálnej pomoci, ktoré Charita Valašské Meziříčí otvorila v decembri minulého roku.

sr. Jozefína, SSpS a sr. Magdaléna, SSpS             v Kelči, dňa 18.1.2017


 

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie