Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

„Umenie je predchuť neba,“: začína svoje rozprávanie pani učiteľka Mgr. Ivica Gulišová, ktorá k nám  zavítala v nedeľu 27. novembra 2016.

Prišla sa s nami podeliť o svoje umelecké nadanie a priblížiť nám niektoré výtvarné a ilustračné techniky. Na úvod nám predstavila práce svojich žiakov zo Základnej školy sv. Benedikta a Svorada, z ktorých niektoré získali rôzne ocenenia zo Slovenska i zahraničia. Kontrast, rozpor medzi dobrom a zlom, duchovné námety, radosť z tvorby, to všetko sme postupne odhaľovali pri rozbore jednotlivých prác. A potom sme začali tvoriť aj my. Na začiatok celkom jednoducho – mäkkou ceruzkou. Čudovali by ste sa, čo všetko dokáže obyčajná ceruzka a kúsok fantázie! Zvýrazniť, tieňovať, vyjadriť perspektívu, pospájať náhodné čiary do obrazu. Potom sme sa preniesli do sveta farieb a maľby v kombinácii s voskovou technikou. Najskôr sme si bielou sviečkou nakreslili na papier motív, ktorý sme vyfarbovali anilínovými farbami. V miestnosti sa ozývala jemná meditačná hudba. Pred našimi očami sa v zapätí začali odkrývať malé umelecké diela a my sme si ich detsky vychutnávali.  Ďakujeme pani učiteľke za jej podelenie sa. Jej nadšenie a láska k umeleckej tvorbe nám pripomenula, že sám Pán nás dennodenne pozýva tvoriť a rozvíjať naše talenty v plnej miere.  Sr. Jana Smutná


 Fotografia
 

001
002
003
004
  • 001
  • 002
  • 003
  • 004
  •