Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Charita má veľa projektov na podporu ľuďom v núdzi, hlavne v okolí Vianoc je aj zbierka trvanlivých potravín , drogérie ,ktoré potom budú v baličkách darované konkrétnym ľuďom v núdzi.

 Tentoraz to bolo v spolupráci s vybranými niektorými obchodmi Tesco.

Ako sv. František z Assisi išiel kázať so svojim spolubratom po Assisi, keď jeho spolubrat sa pýtal už vracajúc sa domov –kedy budeme kázať, na to sv. František odpovedá, že už kázali.

Podobné  niečo tomu  bola pre mňa  skúsenosť z Tesca  . Pozorovať ľudí, ich reakcie na vnímanie podpory projektu, zaregistrovať to práve  vo všednom uponáhľanom dni .

Bolo veľa pekných ľudí , ktorí reagovali pozitívne, zapojili sa, niekomu sme s kolegyňou pani Máriou len padli do oka, a navodili myšlienku na  konanie dobra...Tiché kázanie v Tescu možno prinesie konkrétne ovocie v balíčku,  vytvoreným toľkými ľudskými srdcami , rukami a dobrými úmyslami , sprevádzané modlitbami a obetami neznámych ľudí .

Nech Boh požehná  ľudské úsilie  o hmotné aj duchovné dobrá pre druhých.                                      sr. Lucia Ščurková