Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Dvere nášho kláštora v Ivanke pri Nitre sa otvorili dokorán na „Misijnú nedeľu“ 23. októbra 2016. Prišli mladí, aj starí, muži, ženy aj deti, ba aj celé rodiny.

  Spoločne sme začali sláviť tento sviatok svätou omšou o 10.30 hod. v našej kláštornej kaplnke Ducha Svätého.

Hlavným celebrantom bol farár v Ivanke pri Nitre vdp. Stanislav Kaššovic, ktorý nám vo svojom príhovore priblížil myšlienky Svätého Otca Františka z posolstva k Svetovému dňu misií. Koncelebrantom bol páter Štefan Gerboc, SVD.

Svätá omša bola obohatená spevom piesní po anglicky, latinsky, africky, indonézsky a slovensky. Prosby boli prednášané po francúzsky, nemecky, slovensky, poľsky, indonézsky a rumunsky. Celá liturgia sa niesla v medzinárodnom duchu. Po svätej omši už na každého čakal guláš, ktorý s láskou pripravili naše sestričky kuchárky. „Potešíme sa každému jednému z vás“ pozývala prítomných Sr. Bernadeta na konci svätej omše. „Výborný guláš, ďakujeme“ bolo počuť vo všetkých jedálňach. Čas pri spoločnom stole bol bohatý na smiech, radosť, vzájomné rozhovory, vyrozprávanie sa i vypočutie. K domácej atmosfére prispeli aj domáce koláčiky, ktoré ľudia priniesli. No a spolu s dobrou kávou nič nebránilo tomu, aby sme si vychutnali tento náš spoločný čas.

Poobede nás čakala modlitba misijného ruženca za všetky kontinenty sveta. Detičky v misijnom oblečení s radosťou priniesli pred oltár pestrofarebný misijný ruženec a zapálené sviečky pre každý kontinent ako symbol toho, že chceme touto modlitbou priniesť svetlo Kristovej lásky všetkým národom sveta. Poslednou časťou programu bolo stretnutie s misionárkami pôsobiacimi v Rusku so Sr. Zuzanou Sokáčovou  SSpS a Sr. Bohdanou, SSpS, ktoré nám priblížili túto neľahkú misiu. Zároveň deti mali vlastný „detský misijný program“. Vďaka našim mladým a kreatívnym sestričkám a animátorkám sa deti nechali vtiahnuť do sveta Afriky, Ameriky, Európy, Ázie, Austrálie a Oceánie. „Deti sú v Afrike alebo v Amerike“ znela odpoveď na otázku rodičov, kde majú svoje ratolesti. „Ideme domov“ zaznelo od rodičov a deti odpovedali „Nie, ešte som nebola v Ázii“.

Plní vďačnosti za prežitý deň, za všetky milosti a dary, ktoré sme všetci v ten deň prijali, sme sa vzájomne rozlúčili a sľúbili si vzájomnú modlitbu.                 Sr. Miriam, SSpS

 Z posolstva Svätého Otca Františka k Svetovému dňu misií 2016 vyberáme:

 „Mimoriadny Svätý rok milosrdenstva, ktorý Cirkev práve prežíva, vrhá osobitné svetlo aj na Svetový deň misií 2016. Vyzýva nás, aby sme hľadeli na misie ad gentes ako na veľké, nesmierne dielo milosrdenstva – tak duchovného, ako aj materiálneho. Na tohoročný Svetový deň misií sme skutočne všetci vyzvaní, aby sme ako misionárski učeníci „vyšli“ a poskytli svoje talenty, svoju tvorivosť, múdrosť a skúsenosť do služby šírenia posolstva Božej lásky a súcitu voči celej ľudskej rodine. Cirkev poverená misijným poslaním sa stará o tých, ktorí nepoznajú evanjelium, pretože si želá, aby všetci boli spasení a mohli zakúsiť Pánovu lásku. Jej poslaním je „ohlasovať Božie milosrdenstvo, ktoré je pulzujúcim srdcom evanjelia“ (bula Misericordiae vultus, 12) a ohlasovať ho v každom kúte sveta, až pokým nedospeje ku každej žene a mužovi, starému, mladému i dieťaťu...“

 Celý list je uverejnený na stránke kbs: https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/posolstvo-svateho-otca-frantiska-k-svetovemu-dnu-misii-2016


 

Fotografia

 

001
023
002
003
004
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
 • 001
 • 023
 • 002
 • 003
 • 004
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 • 017
 • 018
 • 019
 • 020
 • 021
 • 022
 •