Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Tohtoročná misijná nedeľa bola pre Maďarov veľmi výnimočná, keďže sa zišla s oslavou Maďarskej revolúcii v roku 1956. á nedeľa bola pre Maďarov veľmi výnimočná, keďže sa zišla s oslavou Maďarskej revolúcii v roku 1956.

Tento deň sme síce neboli v Budapešti, kde sa konali štátne oslavy, ale šli sme do Mélykút, miesta na juhu štátu, kde dúfame, že sa v budúcnosti otvorí nová komunita.

Počas svätej omše sme dávali misijné svedectvo, a tiež sme nadviazali na samotný maďarský sviatok. Ako Revolúcia 56’bola pre Maďarov bojom o slobodu ich zeme, tak i misijná nedeľa pripomína každému z nás, že náležíme do kráľovstva, ktoré žije v srdci každého človeka a pre ktoré stojí za to každodenne dávať svoj život. Do tohto sme povolaní ako kresťania.

V priebehu dňa sme sa stretli s Krúžkom Priateľov Misií, aby sme spoločnou modlitbou a podelením sa so životom podporili ich komunitu v jej službe. Navštívili sme tiež blízky Dom dôchodcov, aby jeho obyvatelia mohli zakúsiť inú revolúciu – revolúciu lásky, ktorá sa začína od milujúcej prítomnosti človeka s Bohom a druhým človekom.

 Klewek Anna SSpS


Fotografia

 

003
004
005
007
006
002
001
  • 003
  • 004
  • 005
  • 007
  • 006
  • 002
  • 001
  •