Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Spoločenstvo  členov MzDSv. bolo pomerne veľké ,tvorí ho prevažne stredná a staršia generácia a je to tak dobré, že si každý môže nájsť v Cirkvi to svoje miesto , kde sa  ešte viac a intenzívnejšie  môže nasadiť v jej poslaní.

Na tretí pondelok ako to už nesie história Misijného združenia Ducha Svätého sa schádzavajú členovia k modlitbám, k úprimnému vzývaniu Ducha Svätého a vyprosujú dary  a milostí pre všetkých ľudí, a tento pondelok v októbri , zvlášť zamerali za misionárov a misionárky na celom svete.

Spoločenstvo z členov MzDSv. bolo pomerne veľké ,tvorí ho prevažne stredná a staršia generácia a je to tak dobré, že si každý môže nájsť v Cirkvi to svoje miesto , kde sa  ešte viac a intenzívnejšie  môže nasadiť v jej poslaní.

Sr. Stanislava sa podelila o svojom povolaní ako sa stala misijnou rehoľnou sestrou  a zároveň aj poďakovala sestrám a bratom , že každý na svojom mieste vlastne je takým svedkom viery a šíriteľom Božieho kráľovstva , či už v rodine ako manžel a manželka alebo v práci. Vlastne sa tak vzájomne dopĺňame a obohacujeme.

Sr. Lucia ešte pospomínala niektoré udalosti zo života sr. Veroniky Theresie ako už boli zhrnuté v správach z generalátu.

Záverom sme sa zúčastnili svadobnej agape, jedna členka , ženila syna a s tou radosťou a zákuskami sa podelila aj s nami všetkými,  ešte sme si zaspomínali na množstvo príbehov , situácii , ktoré sa stali a ako každého prezieravo vedie Pán.

 Nech žije svätý Trojjediný Boh v našich srdciach a v srdciach všetkých ľudí.

                                                                                                                                              sestry z Kežmarku.


 

Fotografia

003
002
001
  • 003
  • 002
  • 001
  •