Diakonát

Diakonské svätenie prijali: Michal Vrták, Gorazd Kohút a Robin Joseph.

V sobotu 15. októbra sme sa spolu s ďalšími sestrami zúčastnili diakonskej vysviacky v Misijnom dome sv. Arnolda Janssena v Bratislave.                                                                                                                                                                                                                                     

Hlavným celebrantom a svätiteľom bol verbista, biskup Ladislav Nemet, ktorý pôsobí v diecéze Zrenjanin v Srbsku.                    

Po skončení sv. omše boli všetci pozvaní na malé občerstvenie, popri ktorom tiež mohli blahoželať novo vysväteným diakonom.    

Ďakujme Svätému Trojjedinému Bohu za dar týchto povolaní a vyprosujme im svetlo a dary Ducha Svätého k ich službe a príprave na kňazskú vysviacku.

                                                                                                                            postulantky  Ivana a Veronika.


 Fotografia

004
003
001
002
005
 • 004
 • 003
 • 001
 • 002
 • 005
 •  

  feedback
  Prihlásenie
  Prihlásenie