Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Páter nás cez históriu voviedol do života súčasných Japoncov, ale i do svojho osobného misionárskeho života. Pán Ježiš povedal „mňa prenasledovali, tak aj vás budú prenasledovať“ a Tertulián, kresťanský spisovateľ z 3. stor. napísal, že „krv mučeníkov je semenom nových kresťanov“.

 V sobotu 15. októbra, v podvečerných hodinách zavítal medzi nás, páter Pavol Filadelfi, aby sa s nami podelil o zážitkoch svojej misionárskej skúsenosti z Japonska, kde pôsobí od roku 2009, ako misionár Spoločnosti Božieho Slova.

Japonsko sa skladá z viac ako 3000 ostrovov, z ktorých najväčšie sú Hokkaidó, Houšu, Šikoku a Kjúšu.  Tejto krajine hovoríme aj „krajina vychádzajúceho slnka“. A pater nám to potvrdil, pretože keď on uvidí ráno zo svojho okna vychádzať slniečko, k nám mu cesta trvá 7 hodín, takže mi ho vidíme až po 7 hodinách.

Páter nás cez históriu voviedol do života súčasných Japoncov, ale i do svojho osobného misionárskeho života. Pán Ježiš povedal „mňa prenasledovali, tak aj vás budú prenasledovať“ a Tertulián, kresťanský spisovateľ z 3. stor. napísal, že „krv mučeníkov je semenom nových kresťanov“. I kresťanstvo a kresťanská viera v Japonsku, kde sa len 1 % obyvateľstva hlási ku kresťanstvu, sa rodila cez krv mučeníkov. V roku 1543 pristáli v Japonsku prví Európania-portugalskí moreplavci, vrátane jezuitského misionára sv. Františka Xaverského, ktorý rozšíril kresťanstvo do Japonska. Už v roku 1597 zatkli sv. Pavla Mikiho a jeho 25 spoločníkov , uväznili ich v Ósake, kde ich surovo tupili a potom odviedli do Nagasaki a na vŕšku ukrižovali kde im je dnes postavený krásny pamätník.

V roku 1617 prichádza ďalšie rozsiahle prenasledovanie kresťanov a vypovedanie misionárov z krajiny, Cirkev je takmer zničená.  Veriaci vytrvali 200 rokov bez kňazov a spojenia s ostatnou Cirkvou. Keď mohli misionári opäť prísť do Japonska ľudia im kládli otázky: 

  1. Prichádzate z Ríma?
  2. Uznávate „bieleho otca“?
  3. Uctievate si Pannu Máriu?
  4. Ste slobodní?

Až vtedy im uverili, že sú katolícki misionári.

Páter Pavol, ako sme videli na prezentácii, okrem svojej duchovnej služby môže uplatniť i svoje manuálne zručnosti a schopnosti, či už prácu na bagri, vo svojej dielni výrobou lavíc, bohostánku a rôzneho zariadenia do kostola. Priblížil nám prácu ostatných misionárov  a misijných rehoľných sestier, ktoré pôsobia väčšinou na školách a v nemocniciach. Je zaujímavé, že žiaci sa v školách, ktoré vedú sestry a pátri pred vyučovaním, počas vyučovania i po vyučovaní modlia katolícke modlitby i keď sú iného náboženstva. Často potom  prichádzajú ako dospelí dať sa pokrstiť a hovoria o sile modlitby, ktorú sa naučili ešte v škole.

Na konci nášho stretnutia nás páter pozval naplniť Ježišove slová „žatva je veľká, ale robotníkov málo...“ i v Japonsku je práce veľa a povzbudil, vraj japonština nie je ťažká reč.

My mu želáme Božie požehnanie na jeho misiu, stály misionársky zápal a ďakujeme mu za jeho svedectvo života, ktorým ako Kristov kňaz sprítomňuje Božiu lásku, dobrotu a Božie milosrdenstvo.

                                                                                                                                                                                          sr.Mária Anna


Fotografia

001
002
003
005
  • 001
  • 002
  • 003
  • 005
  •