Prišiel k nám z väzenia

Vo väzení je už vyše 10 rokov a na počudovanie sa mu tam páči.

 Svedomito si koná svoje každodenné povinnosti, v kolektíve je obľúbený, ostatní väzni si ho vážia a majú ho radi. Reč je o gréckokatolíckom kňazovi, dekanovi pôsobiacom v Nitrianskej väznici.

Vdp. Peter Hasara prijal naše pozvanie a spolu s manželkou navštívili našu komunitu v Ivanke pri Nitre na sviatok svätých anjelov Michala, Gabriela a Rafaela. Po spoločnom slávení svätej omše sa s nami podelil o dlhoročné a bohaté skúsenosti z duchovnej väzenskej služby. Vyzdvihol tiež našu vzájomnú dlhoročnú spoluprácu. Misijné sestry do ženskej väznice chodievajú pravidelne každú nedeľu, aby sa spoločne so ženami modlili, slávili svätú omšu, či len tak sa porozprávali. Ženy sú veľmi vďačné za pravidelnú prítomnosť kňaza a rehoľných sestier.

Slová svätého písma: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo“ sú v tomto väzenskom prostredí vyplnené dokonalo. A tak prosme Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Prosme, aby sa našlo dostatok ochotných ľudí, ktorí budú s láskou slúžiť týmto našim bratom a sestrám. Prosme za kňazov, aby sa otvorili takejto špecifickej službe. Prosme za rehoľníkov a rehoľné sestry, aby ich srdcia boli dotknuté osudmi väznených žien a mužov. Prosme za laikov, aby otvorili svoje srdcia a po prepustení na slobodu prijali týchto väzňov ako svojich bratov a svoje sestry. V roku milosrdenstva prosme spoločne za všetkých tých, ktorí sú vo väzení. Prosme o dar viery v Krista pre nich a pre ich rodiny. Prosme, aby našli tú pravú slobodu - slobodu, ktorú dokáže dať iba Boh skrze svojho Ducha Svätého.

 A ako môže každý z nás poslúžiť svojmu blížnemu? V JKS a v KCC 2447 čítame:

Službu blížnemu vykonávame skutkami telesného a duchovného milosrdenstva.

 Skutky telesného milosrdenstva:

 1. Dávať jesť hladným, 2. Dávať piť smädným, 3. Prichýliť pocestných, 4. Odievať nahých, 5. Navštevovať chorých, 6. Poskytovať pomoc väzňom, 7. Pochovávať mŕtvych.

 Skutky duchovného milosrdenstva:

 1. Napomínať hriešnikov, 2. Poúčať nevedomých, 3. Dobre radiť pochybujúcim, 4. Tešiť zarmútených, 5. Trpezlivo znášať krivdu, 6. Odpúšťať ubližujúcim, 7. Modliť sa za živých a mŕtvych.

                                                                                                                                  sr. Miriam SSpS


 Fotografia

  

001
002
003
004
005
 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 •  

  feedback
  Prihlásenie
  Prihlásenie