Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Sestry prežívali radosť zo vzájomného stretnutia sa, delenia sa s vierou, pracovnými skúsenosťami, službou, formáciou, ale aj zábavou.

V dňoch od 22.-27. augusta 2016 sa v poľskom  Solejówku neďaleko Varšavy stretlo 9 provinciálnych a regionálnych vedení, spoločne s komunitou z generalátu a generálnou radkyňou sr. Margaret Hansen. Stretnutie organizovala Euro-rada. Bolo to pracovné stretnutie, na ktorom sa zúčastnili i pozvaní hostia – p.Dušička, SVD a p. Alangaram, SVD.

Sestry prežívali radosť zo vzájomného stretnutia sa, delenia sa s vierou, pracovnými skúsenosťami, službou, formáciou, ale aj zábavou. Popri práci si našli čas i na krátku návštevu hrobu bl. Jerzyho Popieluszky vo Varšave. Celé stretnutie sa nieslo v radostnom duchu a bolo pre každú z nás nielen obohacujúce, ale aj inšpirujúce.

Náš provinciálny tím sa cestou späť na Slovensko zastavil na pútnickom mieste v Čenstochovej, kde sme Panne Márii poďakovali za ochranu a predniesli svoje prosby za celú našu provinciu a slovenský národ.        

sr. Lucia Slušná- Provinciálna predstavená


 

Fotografia

003
004
002
001
005
  • 003
  • 004
  • 002
  • 001
  • 005
  •