Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

V čase od 6teho do 11teho augusta sa v Steyli – Holandsku uskutočnilo euro-stretnutie SSpS sestier junioriek z Nemecka, Rakúska, Poľska, Česka, Slovenska, Ukrajiny a Ruska. Hlavnú tému stretnutia „Widening the circle of love“ –„Rozšíriť okruh spoločenstva“ priblížila Sr. Maria Cristina Avalos, SSpS.

 Spolu s ostatnými sestrami (Sr. Mechtilde Berger, SSpS a Sr. Gerhardine Pötter, SSpS) a s juniormajsterkami (Sr. Weronika Maria Klebba, SSpS z Poľska, Sr. Kateryna Yasynetska, SSpS z Ukrajiny, Sr. Stefanie Hall, SSpS z Nemecka a Sr. Alena Koštiaľová zo Slovenska) zabezpečili pre sestry juniorky bohatý, živý a rôznorodý program. Sväté omše s radosťou slúžil p. Ommerborn, SVD. A aké dojmy toto stretnutie zanechalo u sestier junioriek zo Slovenska?

„Na stretnutí v Steyli som prežívala radosť z osobných rozhovorov. Počas vzájomného zdieľania som vnímala prítomnosť a lásku Boha. Jedným výnimočným miestom pre mňa bola Katakomba sv. Cecílie. V pivniciach domu, kde vládla tma a vlhkosť, slúžili kňazi počas 2. svetovej vojny sv. omše. Mnohé sestry tu skladali svoje prvé alebo doživotné rehoľné sľuby. Cítila som, že v temnosti podzemia a časov, ktoré vtedy boli, sa prehlbovala ich vernosť voči Bohu. Pre mňa to znamenalo pozvanie k mojej osobne vytrvalosti vo viere počas náročných chvíľ.“  Sr. Katarína, SSpS

„Tohtoročné eurostretnutie junioriek v Steyli bolo pre mňa svedectvom Božej dobroty, ktorá nás dokáže spájať v jedno, napriek našim osobným i kultúrnym rozdielnostiam. Spoločenstvo mladších i starších sestier, možnosť spoznať apoštolát sestier nemeckej provincie s ľuďmi na okraji spoločnosti a tiež spoločná svätá omša a večera s bratmi SVD ma napĺňajú radosťou, že môžem patriť k tejto veľkej rehoľnej rodine. Mimoriadne obohacujúca bola i téma stretnutia. Sestra Mária Cristine, SSpS nás pútavým spôsobom uviedla do výsledkov poslednej generálnej kapituly a pozvala nás k praktickému žitiu hesla: „rozšíriť okruh spoločenstva“. Veľkým darom, za ktorý chcem ďakovať Pánu Bohu bolo pre mňa aj obnovenie a upevnenie mojej identity ako sestry SSpS. Štruktúra programu dávala priestor aktivite i modlitbe. Na miestach, kde naša zakladajúca generácia pod vedením Ducha Svätého začínala misijné dielo a pri hroboch našich svätých, som mohla znova rozjímať o veľkých Božích činoch, ktoré dokáže uskutočniť aj cez nás, slabých ľudí, keď sa mu v dôvere odovzdáme. Cez toto stretnutie som pocítila hlboký dotyk Božej lásky a starostlivosti. Viac ako ktorékoľvek predchádzajúce stretnutie ma práve toto motivovalo, aby som prinášala v modlitbe Pánovi všetky naše sestry i apoštoláty.“ Sr. Jozefína, SSpS

„Otvorenosť a flexibilita. Otvoriť srdce dokorán tak ako to urobil milosrdný Samaritán, aby sme jasnejšie videli, ku akej službe či misii nás Pán pozýva a neobísť človeka v núdzi. Vykročiť za hranice našej komfortnej zóny a rozširovať okruh nášho spoločenstva. Tak toto boli hlavné témy, ktoré odznievali na našom stretnutí v Steyli a ktoré aj mňa veľmi oslovili. Teraz si ich nosím so sebou všade tam, kde som, pretože ma pohýnajú kráčať vpred v mojom duchovnom povolaní a hľadaní toho, čo pre mňa znamená byť Služobnicou Ducha Svätého. Okrem iného som sa veľmi tešila, že som sa opäť mohla stretnúť so všetkými sestrami juniorkami, ktoré pôsobia v Európe. Zaspomínala som si aj na staré dobré časy v noviciáte v Ríme a vychutnávala nádherné a posvätné miesta, na ktorých sa zrodil celý príbeh našej Kongregácie. Ďakujem Ti, Bože, za všetky Tvoje dary a milosti, ktorými si ma počas týchto dní obdaril a v hĺbke srdca sa spájam s našimi zakladateľmi, ktorých životným mottom bola tak jednoduchá a predsa veľavravná modlitba: Nech žije svätý Trojjediný Boh v našich srdciach a v srdciach všetkých ľudí!“ Sr. Jana S., SSpS

„Pre mňa bolo toto eurostretko pokračovaním SDM v Krakove, niečo podobné, tiež sme sa stretli z rôznych krajín a kultúr a snažili sme sa vytvoriť jedno radostné spoločenstvo. Obohacujúce boli pre mňa aj stretnutia s Mariou Christinou, obdivujem jej nadšenie, s ktorým sa snažila priblížiť výzvy z generálnej kapituly. Taktiež bolo pre mňa zaujímavé stretnutie s ľuďmi v TaK. Oslovilo ma, že sestry bývajú medzi nimi. Samozrejme tiež „widening circle of love“ s ľuďmi, ktorých sme stretli počas cesty a s našimi SVD :). Milé bolo aj stretnutie s našimi starými sestrami žijúcimi v Steyli. Prekvapujúci bol pre mňa úspech slovenských piesní. Ešte som to počas eurojuniorátskeho stretka ja nezažila :).“ Sr. Martina Benedikta, SSpS

„S vďačnosťou v srdci si spomínam na toto euro-stretnutie. Tešila som sa, že som opäť mala možnosť stretnúť sestry z rôznych krajín. Bola som vďačná za dar pokoja, lásky a radosti prežitého na Mariánskom pútnickom mieste v Kevelaer. Výnimočným bolo pre mňa stretnutie s ľuďmi na okraji spoločnosti v komunitnom centre v tzv. TaK. Ich úprimnosť, priamosť, jednoduchosť, prijatie, vzájomná úcta a rešpekt na mňa hlboko zapôsobili.“                                                 

                                                                                                                                                                                                        Sr. Miriam, SSpS  


Fotografia

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 • 017
 • 018
 •