Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Hlavným heslom tohtoročných misijných prázdnin bolo „Ježiš nie je retro“ s podnadpisom „Ježiš je ten istý včera, dnes i naveky“ (Hebr 13,8).

Prvý turnus misijných prázdnin 2016 sa konal od 18. do 23. júla na Základnej škole Dostojevského v Poprade. Hlavným heslom tohtoročných misijných prázdnin bolo „Ježiš nie je retro“ s podnadpisom „Ježiš je ten istý včera, dnes i naveky“ (Hebr 13,8). Účastníci ako aj animátori mali možnosť počas tohto týždňa zažiť množstvo rôznorodých aktivít: stopovačka po Poprade a okolí, túra v Tatrách, florbalovo-futbalovo-vybíjanový turnaj, retrokurz mladého misionára, kedy mali účastníci splniť rôzne takmer až krkolomné, či „rukolomné“ úlohy a bola preskúšaná ich odvaha ako aj tímový duch. Nechýbal ani retro ples, či večerná oldies-párty s karaokeretro-piesňami. R-ko a iné spoločné tance sme si tiež veľmi obľúbili alebo skôr si oni obľúbili nás, no každopádne sme ich tancovali neúrekom. Jedinečným zážitkom misijných prázdnin bolo slávenie židovskej večere, tzv. Sederovej večere. Súčasťou programu bola aj večerná adorácia pred Sviatosťou oltárnou a duchovná obnova s možnosťou pristúpiť k sviatosti zmierenia počas celých misijných prázdnin. Každodenné sväté omše slúžil páter Tomáš Gerboc, SVD, ktorý tieto misijné prázdniny pripravoval spolu s ostatnými animátormi a Misijnými sestrami Služobnicami Ducha Svätého. Sr. Prasedes, SSpS bola pozvaná ako hosť, aby porozprávala o svojej rodnej krajine Indonézii a o tom, ako ona prežíva svoju misiu, ktorou je Slovensko. A ako tieto misijné prázdniny prežívali Misijné sestry Služobnice Ducha Svätého sr. Miriam a sr. Jana Smutná, ktoré sa ich zúčastnili?

„Pre mňa osobne to bol čas prijímania i dávania, čas služby, podpory, radosti, zdieľania, učenia sa, čas načerpania i získania nových skúseností. S vďačnosťou pozerám na tieto misijné prázdniny ako na čas, kedy som zažila silu spoločenstva, kedy nás, mladých ľudí „zozbieraných“ z celého Slovenska i mimo neho, Ježiš Kristus, ktorý ozaj nie je retro a je ten istý včera dnes i naveky, zjednotil do jedného veľkého spoločenstva.“                                                                                                                                   Sr. Miriam, SSpS

„Je krásne, keď sa mladí veriaci spolu stretnú, aby sa navzájom podelili so svojimi skúsenosťami viery a života a tak sa obohacovali, inšpirovali a boli zjednotení v tom istom duchu – duchu radosti a bratskej lásky. Takéto stretnutia sú pre mňa vždy povzbudením a utvrdením, že u Boha je „plnosť radosti“, ktorú si nemožno nechať pre seba. Po dlhej dobe som si poriadne zatancovala a svoju radosť priam vyskákala. Zažila som a videla, že Kristus sa dotýkal našich sŕdc cez sv. omše, naše osobné rozhovory, modlitby, sv. spovede, adoráciu, cez našu malú skupinku ako aj celé spoločenstvo. Kristus bol s nami a medzi nami naozaj prítomný. Som vďačná, že som mohla byť súčasťou tohto krásneho spoločenstva a dúfam, že toto Božie dielo sa bude stále len rozrastať.“                 Sr. Jana Smutná, SSpS

Druhý turnus tohtoročných misijných prázdnin je naplánovaný od 8. do 13. augusta v Námestove. 

sr. Miriam, SSpS


Fotografia


01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 •