Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

V januári 2016 som bola vyslaná na 5- mesačné štúdium angličtiny do Anglicko-Írskej régie. Bola to moja prvá veľká skúsenosť s dlhším pobytom v zahraničí. Mojím novým domovom sa stala komunita troch sestier v meste Farnham.

Pred odletom som mala zmiešané pocity, ale v hĺbke srdca som cítila, že to bude krásny čas, obnova môjho vzťahu - zaľúbenosti k Pánovi. Plná očakávaní som vykročila na túto cestu, istým spôsobom misiu, kde už na začiatku ma Pán jasne uistil o svojej prítomnosti a starostlivosti o mňa.

Mojím novým domovom sa stala komunita troch sestier v meste Farnham. Prvý mesiac tam bola na štúdium angličtiny aj postulantka Simona z Rumunska, s ktorou sme prežili veľa radostných, ale i náročných chvíľ, hlavne čo sa týka komunikácie. Zo začiatku to išlo iba rukami-nohami, a tak sme sa cvičili v trpezlivosti. Pred jej odchodom sme sa snažili navštíviť najznámejšie a najkrajšie miesta v okolí - Londýn a Oxford. Tu sme spoznávali históriu mnohých významných miest, kostolov, predovšetkým sme však boli vtiahnuté do života ľudí z rôznych kultúr a boli obohatené každým stretnutím.

Ako vyzeral náš čas v komunite? Okrem dvoch dní, ktoré sme mali súkromné, sme každý deň začínali a končili spoločnou modlitbou a stolovaním. Tiež sme sa striedali pri varení, pri ktorom som ja experimentovala -  varila „online“, keďže som nemala veľké skúsenosti s varením a nepoznala veľa receptov. Táto „škola varenia“ ma učila pokore, premáhať strach, preberať zodpovednosť a hlavne tiež pozývať k modlitbe aj do týchto situácií. Okrem toho sme sa pomaly učili viesť spoločné modlitby, ktorých príprava mne osobne zabrala veľa času vzhľadom na cudzí jazyk. Našla som však pomoc a oporu u našich sestier, ktoré so mnou čítali, vysvetľovali, boli vždy nablízku, keď som niečo potrebovala a hlavne boli nesmierne trpezlivé.

Vďaka tomuto času som sa mohla prakticky učiť angličtinu. Trikrát do týždňa prichádzal k nám učiteľ. A musím povedať, že lepšieho učiteľa som ešte nemala. Bola to radosť učiť sa.

Na tri hodiny do týždňa som chodila na vyučovanie do školy k malým deťom. Bola to nádherná skúsenosť, počas ktorej mi Boh dával pociťovať svoju lásku a blízkosť.

Ďalším mojim malým apoštolátom bola výpomoc pri príprave birmovancov. Počas môjho pobytu v Anglicku som chcela aj trochu pracovať,  a tak mi sestry pomohli vybaviť prácu vo farnosti a u jednej pani.

Silu do tohto všetkého som čerpala vo farskom kostole, ktorého patrónkou (a tiež je aj mojou) bola sv. Jana z Arku. Tamojší kňaz a ľudia z farnosti ma prijali so skutočnou radosťou a láskou. Za krátky čas som sa s mnohými zblížila. Svedectvo ich života bolo pre mňa veľkým obohatením a povzbudením.

Taktiež som mala som možnosť spoznať všetky sestry z régie. Stretli sme vo Farnham na Turíce, ktoré boli spojené z rozlúčkou našej komunity s farnosťou. Na konci mája prišiel totiž čas zatvoriť našu komunitu a presťahovať sa do druhej komunity. Bola to moja prvá skúsenosť zatvárania a úplného sťahovania sa z domu/ komunity a zároveň otvárania a „budovania“ novej komunity v Birmingham. Vnímala som, že to nie je pre sestry ľahký čas zanechať všetko po niekoľkých rokoch a vykročiť na novú, neznámu cestu a začínať odznovu, zvlášť vtedy, keď už síl ubúda. Keď však Boh povoláva, dáva aj potrebné milosti na tejto ceste.  A aj toto je spôsob akým nás Pán učí a posväcuje.

Poslednú sv. omšu v našej kaplnke vo Farnham mal otec Stephen Ortiger OSB, diecézny vikár pre zasvätené osoby. Prvýkrát som mala tú česť sa s ním stretnúť na ukončení Roku zasväteného života.  Na tejto slávnosti bol prítomný aj otec biskup Richard Moth. Stretli sme sa spolu ešte niekoľkokrát a tieto stretnutia boli pre mňa veľkým požehnaním. Obaja sú duchovní otcovia hlbokej viery, vyžarovaním Kristovej lásky, pokory, blízkosti, jednoduchosti, odovzdanosti, vernosti a úplnému sa zasväteniu do služby Bohu a im zvereným ovečkám.

Moja ďalšia týždňová zastávka bola v novej komunite v Birmingham – Castle Bromwich, kde sme sa snažili zariadiť nový komunitný dom. Práce tam bolo skutočne dosť. Stretli sme sa tam však dve ženy - sestry, ktoré sa žiadnej práce nebáli. Ja som mala pri vŕtaní, otváraní elektrických zásuviek trochu strach, tak som sa modlila a druhá sestra pracovala, a tak sme sa pekne dopĺňali. V tomto meste som mohla tiež pár hodín stráviť v Sanktuáriu pre utečencov, migrantov a žiadateľov o azyl. Tento čas bol pre mňa bohatý na skúsenosti, búrania predsudkov a učeniu sa otvorenosti.

Ďalšia moja zastávka (už posledná) bola komunita v Bristole. Tu som trávila čas so staršou sestričkou, v záhrade, návštevami mesta. Posledný krásny čas som strávila s mladými priateľmi z rôznych krajín sveta, ktorí sa zišli v sobotný večer u bratov SVD na spoločnej modlitbe a posedení. Stretla som tam mladých, radostných, otvorených, láskavých ľudí budujúce krásne spoločenstvo. Za veľmi krátku chvíľu s nimi sa mi dostalo tak veľa požehnania! Nech je za všetko oslávený Pán, ktorý sa o každého z nás stará jedinečným spôsobom!

Ďakujem Bohu, že som prostredníctvom našej kongregácie mohla ísť za hranice objavovať bohatstvo inej krajiny, rôznorodosť a jedinečnosť ľudí z rôznych kultúr, náboženstiev a zdokonaliť sa v jazyku. Ďakujem všetkým, ktorí pamätali na mňa v modlitbách, ktorých silu som mohla každý deň zakusovať.

Tento čas bol pre mňa školou pokory, lásky, milosrdenstva, obnovou vnímavosti na Božiu prítomnosť. Bol to čas, ktorý mi pomáhal kráčať k väčšej zrelosti a vnútornej slobode. Učila som sa spoznávať samu seba, svoje strachy, bloky, slabosti, obmedzenia, oceňovať druhých, spoločne sa deliť a pracovať, objavovať dary a slabosti každého.

Nech naše svedectvá životov slúžia na oslavu Boha a budovania Jeho kráľovstva!

S láskou a vďačnosťou v srdci za všetky milosti a požehnania v modlitbách spojená

postulantka Ivana

 „Spoločenstvo nám zjavuje našu krásu a hodnotu, oslobodzuje nás a dovoľuje nám, aby sme boli naozaj sebou samými...“ Jean Vanier


 

Fotografia 

Stretnutie na Turíce
Oxford
Fr.Stephen Ortiger
Večera s birmovancami
s novickou Evelyn
  • Stretnutie na Turíce
  • Oxford
  • Fr.Stephen Ortiger
  • Večera s birmovancami
  • s novickou Evelyn
  •