Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Prvý júlový víkend sa niesol v duchu obnovy rehoľných sľubov troch junioriek.

Skupinu 6 sestier v dočasných rehoľných sľuboch tvoria v súčasnosti sr. Jana,                 sr. Miriam, sr. Jozefína, sr. Katarína, sr. Martina Benedikta a dve juniorky v misiách – sr. Viera v Juhoafrickej republike a sr. Zuzana v Rusku.

v sobotu 2.7.2016 sr. Jozefína a sr. Katarína potvrdili svojím „áno“ ochotu zúčastniť sa ohlasovania evanjelia v Misijnej kongregácii služobníc Ducha Svätého. Slávnostnú svätú omšu v kaplnke provinciálneho domu v Ivanke pri Nitre celebroval správca farnosti Kelč, otec Ján Bleša. V moravskej farnosti pôsobí komunita Misijných sestier spolu s juniorkou sr. Jozefínou. Jednoduchý obrad obnovenia rehoľných sľubov bol vyjadrením ochoty junioriek v ďalšom nasledovaní Krista v rehoľnom zasvätení sa. Túžbu patriť Bohu a byť si vedomé jeho lásky vystihoval nápis „Ty si moja“, ktorý bol umiestnený na dekoračnej stuhe symbolicky vychádzajúcej z Kristovho prebodnutého boku. Slávnosť sa niesla v duchu sviatku Navštívenia Panny Márie. „Oslovili ma slová otca Jána z homílie, v ktorých nám predstavil Ježiša, ako toho, ktorý bol nesený Máriou v jej lone, Máriu ako príklad služby druhým a Alžbetu ako ženu otvorenú na prekvapenia,“ hovorí sr. Katarína.

Misijné sestry pôsobiace v Rusku oslavujú tento rok 25. jubileum svojho príchodu. V meste Tambov, kde pôsobia  dve slovenské sestry – sr. Bohdana a sr. Zuzana, oslavovali  toto výročie v nedeľu 3. júla 2016. Tento deň bol pre juniorku sr. Zuzanu aj dňom obnovy jej rehoľných sľubov.

sr. Katarína


Fotogaléria

IMG_5129w
IMG_5132w
IMG_5135w
IMG_5135w
IMG_5136w
IMG_5140w
IMG_5142w
IMG_5143w
IMG_5145w
IMG_5147w
IMG_5150w
IMG_5155w
IMG_5158w
IMG_5162w
IMG_5175w
IMG_5181w
IMG_5212w
IMG_5233w
 • IMG_5129w
 • IMG_5132w
 • IMG_5135w
 • IMG_5135w
 • IMG_5136w
 • IMG_5140w
 • IMG_5142w
 • IMG_5143w
 • IMG_5145w
 • IMG_5147w
 • IMG_5150w
 • IMG_5155w
 • IMG_5158w
 • IMG_5162w
 • IMG_5175w
 • IMG_5181w
 • IMG_5212w
 • IMG_5233w
 •