Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Bol to čas obnovy nášho rehoľno-misionárskeho povolania.

 Šťastné a plné vďaky Trojjedinému Bohu i našej kongregácii sme sa vrátili z Miniterciátu v Steyli /Holandsko/ a z Ríma. Bol to čas obnovy nášho rehoľno-misionárskeho povolania.

Kráčajúc po stopách našich zakladateľov /sv. otca Arnolda Janssena, sv. Jozefa Freinademetza, bl. Matky Márie a bl. Matky Jozefy/ sme nanovo objavili s akou horlivosťou slúžili a obetovali sa za šírenie viery a misijného diela. Povzbudené ich životmi sa budeme snažiť o to isté – aby „všetci ľudia poznali a milovali svätého Trojjediného Boha“.

V Ríme sme žili v našom generálnom dome. Pestrosť pamiatok nás viedla k vďačnosti za diela, ktoré vykonal Boh v ľuďoch - cez ich ruky, usilovnosť a trpezlivosť po mnohé stáročia.
Vrátili sme sa domov plné radosti zo stretnutia so sestrami z rôznych kontinentov, povzbudené slovami prednášok a obnovené na tele i na duchu. Veď v zdravom tele je i zdravý duch. Oveľa viac sme si uvedomili, že jazyk, ktorým sa vždy dorozumieme, je láska, ako to povedal sv. Jozef Freinademetz, SVD.
Sr. Vianneya


 Fotogaléria

047
056
188
audiencia a Boží ľud
audiencia s pápežom Františkom
audiencia
Odvážne ženy - nástenka a medzi nimi i 3 slovenské SSpS
sestry v Južnom Sudáne so sr. Veronikou Theresiou
sr. Agáta
sr. Monika
 • 047
 • 056
 • 188
 • audiencia a Boží ľud
 • audiencia s pápežom Františkom
 • audiencia
 • Odvážne ženy - nástenka a medzi nimi i 3 slovenské SSpS
 • sestry v Južnom Sudáne so sr. Veronikou Theresiou
 • sr. Agáta
 • sr. Monika
 •