Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Věřící z České republiky slavili 29.5.2016 významný den v rámci probíhajícího Svatého roku milosrdenství. Konala se Národní pouť do Krakova. I naše komunita chtěla mít účast na této velké události.

 I když nejsme české národnosti, je to pro nás důležité, protože tady žijeme a máme tuto krajinu rádi. Z kelečské farnosti se zúčastnilo této poutě 55 farníků. Moc rádi jsme se k nim připojili. Plánovali jsme jít všechny tři, ale v poslední chvíli kvůli tragickým událostem v Jižním Sudánu a úmrtí naši spolusestry Veroniky Terézie Rackové jsme se rozdělili. Sestra Zuzana se zúčastnila vzpomínkové mše svaté za sestru Veroniku na Slovensku. Tento úmysl, za sestru Veroniku i lid celého Súdánu jsme my i všichni kelečský poutníci nesli i do Krakowa před Boží milosrdenství.

Spolu s námi se do Krakova sešlo přibližně 6.000 poutníků ze všech diecézí České republiky. Účastnili se i biskupové a kardinál Dominik Duka. Organizátorem národní pouti bylo Radio Proglas spolu s Českou biskupskou konferencí. Nejlepším místem, kde uskutečnit tuto pouť je právě Krakow - Lagiewniky. Místo, kde Ježíš zjevoval svaté sestře Faustýně velikost své lásky k člověku a kde ji také určil za svou „sekretářku milosrdenství“.

Program pouti byl bohatý, začínal v 9.00 hod. představením křesťanských médii. Následovala slavnostní mše svatá, které předsedal kard. Dominik Duka, homilie se ujal arcibiskup Jan Graubner, který mezi jiným řekl:„Někdy se ptáme, jak je to s tím milosrdenstvím? Je ho málo či moc? Je to spravedlnost nebo nespravedlnost?“ Lidé často nevidí žádné řešení ze svých obtížných situací, kapitulují, utíkají. Ale ani útěk do jiného města, do jiného zaměstnání, do jiné rodiny často nepomáhá, upozornil olomoucký arcibiskup. Odpověď je v milosrdenství: „Odpuštění, smíření a milosrdenství způsobuje něco nemožného, to co je z hlediska spravedlnosti neospravedlnitelné,“ řekl. Není třeba se ptát, jestli je odpuštění spravedlivé, protože „odpuštění je vždy nezasloužený dar,“ Bůh je ten, který nám odpustil jako první, „Kristus svou obětí na kalvárii spustil lavinu milosrdenství,“ a k tomu i nás vyzývá Svatý rok milosrdenství: spustit lavinu milosrdenství ve světě, řekl arcibiskup Graubner.

Celým dnem hudebně doprovázela Schola brněnské mládeže, ta pak odpoledne nabídla i koncert jako jeden z volitelných programů. Na výběr byla také adorace s biskupem Vokálem, přednáška biskupa Posáda či přednáška sester z kongregace Matky Božího milosrdenství. Na závěr se všichni přítomní pomodlili Korunku Božího milosrdenství s úvodním slovem biskupa Tomáše Holuba.

Velká účast českých poutníků překvapila i samotného krakovského arcibiskupa Stanisława Dziwisze, který ve svém pozdravu s úsměvem podotkl, že by Polsko mělo přehodnotit představu o víře v Česku. Kromě tohoto bohatého programu jsme díky brzkému příjezdu do Lagiewnik mněli možnost navštívit i Centrum sv. Jana Pavla II. Přidalo se k nám několik farníků. Naše malé skupince pomohla i znalost polského jazyka, takže jsme mohli všemu líp porozumět. Díky tomu jsme rychle našli i místo, kde se dali odevzdat naše úmysly do orodování tohoto světce. Pak jsme si prohlídli nádherné mozaiky slovinského umělce Marko Ivana Rupnika, kterými je vyzdobená svatyně.

Česká národní pouť byla pro nás jako Slovenku a Polku svědectvím o živé a radostné víře, která se znovu probouzí v této krajině. Myslíme, že i tato pouť byla pro český národ velkým povzbuzením a příležitostí zakusit sílu víry a společenství. Jsme moc vděčné, že jsme mohli být toho součástí.

sr. Magdalena a sr. Jozefína z komunity Kelč


 Fotogaléria

01.PoutKrakov
02.sv.omša
03.
  • 01.PoutKrakov
  • 02.sv.omša
  • 03.
  •