Srdečný pozdrav z noviciátu

Tento týždeň sme začali naplno s noviciátskym programom. Učíme sa tiež taliančinu. Najlepšie nám zostávajú v hlave najmenej potrebné slová. Viete, čo znamená fungo parasole?

 

Rím, 3.6.2016


Milé sestry,
zo srdca Vás pozdravujeme a chceme sa s Vami podeliť s radosťou – už sme dva týždne novicky. Asi to už viete, ale aj tak Vám to hovoríme, lebo sa veľmi tešíme a ďakujeme Bohu. A tiež ďakujeme Vám za Vaše modlitby. Cítime v srdci pokoj, radosť a vďačnosť. Bol to pre nás veľmi vzácny deň. Prežívali sme ho s radosťou z nášho povolania a s vďačnosťou za svedectvo darovania života Bohu sestry Veroniky Terézie. Patrónkou nášho noviciátu je blahoslavená Matka Jozefa a spolu s ňou sme dostali aj ďalší vzor života obetovaného misiám. Vedie nás to k uvažovaniu, čo táto udalosť hovorí nášmu životu, povolaniu, poslaniu.

Máme sa, vďaka Bohu, dobre. Budujeme komunitu a niekedy si aj zbúrame, čo sme vybudovali...veď viete. Ale ideme do toho s ochotou a otvoreným srdcom.

Tento týždeň sme začali naplno s noviciátskym programom. Trikrát za týždeň máme v našej komunite sv. omšu po anglicky. Inak chodievame do blízkej nemocnice, ktorú spravujú Milosrdní bratia, alebo do farnosti. A v nedeľu ideme niekedy na sv. omšu do Škótskeho seminára, kde majú slávnostné sväté omše a seminaristi veľmi pekne spievajú. Striedame sa v príprave liturgie a vo varení. Začali sme s hodinami, so službami v komunite Generalátu (práčovňa a kuchyňa) a s apoštolátom. V rámci apoštolátu zatiaľ nechodíme von, lebo bývajú u nás dve rodiny utečencov. Venujeme sa jednej z nich, lebo je tam taká ťažšia situácia.

Učíme sa tiež taliančinu. Najlepšie nám zostávajú v hlave najmenej potrebné slová. Viete, čo znamená fungo parasole? Bedľa. Bola s nami nedávno sr. Rita vybaviť tzv. carta d'identità a mali sme veľa zážitkov. Sr. Rita musela ísť kúpiť kolky, tak sme tam zostali samé a čo bolo horšie, že sme medzitým aj prišli na rad. Pri našom „účinkovaní“ bolo počuť z druhej strany invokácie ako „o mia Madonnina“ alebo „Signore, aiutami“. Dostali sme aj kompliment, že máme veľmi zlú taliančinu (a pri tom my vôbec nevieme po taliansky). Nakoniec všetko dobre dopadlo a my ďakujeme sr. Rite za vybavenie a talianskym signoram za trpezlivosť.

Sestra Laura nás tiež zobrala na Púť siedmych bazilík, ktorú založil v polovici 16.stor. sv. Filip Neri. Začali sme sv. omšou o siedmej večer pri hrobe sv. Filipa a počas celej noci sme spievajúc a modliac sa putovali k siedmym najvýznamnješím rímskym bazilikám. Ráno sme prešli aj hlavnou stanicou spievajúc Salve Regina a záverečné požehnanie sme dostali pri Bazilike Santa Maria Maggiore. Najnáročnejšie bolo ráno okolo pol šiestej, keď sme na chvíľu aj zaspali pri chôdzi. Tešili sme sa, že nám všetky homílie prekladal otec Ján, náš spovedník. Bol to naozaj hlboký zážitok.

Na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi sme sa zúčastnili na sv. omši so Svätým Otcom pri Lateránskej bazilike. Boli sme so sestrami, a tak sa nám podarilo dostať sa do sektora pre zasvätených a byť veľmi blízko pri oltári. Po sv. omši sme sa pripojili k procesii smerom k Bazilike Santa Maria Maggiore. Boli sme pohnuté pokojnou atmosférou a silným svedectvom modliaceho sa obrovského zástupu veriacich. Na záver sme dostali eucharistické požehnanie a Vy s nami. Všade, kam chodíme, Vás berieme v srdci so sebou. Zvlášť, keď sme prechádzali Svätými bránami. Po tej púti Siedmych bazilík Vás museli na druhý deň aj nohy bolieť.
Ešte raz Vás, milé sestričky zo srdca pozdravujeme. Myslíme na Vás v modlitbe.

Prosiac o Vaše požehnanie a modlitbu
novicky Lenka a Mirka

PS: A sestra Laura sa k tomu pripája.

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie