Spoločnosť Božieho Slova bude mať dvoch novokňazov

Vo Svätom roku milosrdenstva prijmú 11. júna 2016 v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii dvaja diakoni Spoločnosti Božieho Slova Peter Fillo a Milan Toman sviatosť kňazstva.

 Zároveň chcú za všetko a všetkých poďakovať Bohu pri slávení primičných svätých omší. Srdečne pozývajú prežiť tieto chvíle spolu s nimi v radosti a vďake Bohu za tento veľký dar.

-kj-

 

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie