Posledná katechéza na SDM v Krakove - "E" ako evanjelium

Kľúčovým slovom evanjelia je však od začiatku do konca Božie milosrdenstvo. Názorne to môžeme vidieť napríklad na živote svätého Petra, kľúčovej postavy medzi apoštolmi a učeníkmi v evanjeliu.

Drahý priateľ, drahá priateľka, dostávame sa k poslednému písmenu nášho drahého slova MILOSRDNE. „E“ ako „Evanjelium“.

Kľúčovým slovom evanjelia je však od začiatku do konca Božie milosrdenstvo. Názorne to môžeme vidieť napríklad na živote svätého Petra, kľúčovej postavy medzi apoštolmi a učeníkmi v evanjeliu.

A tak máme pred očami Petra a možno i svoje skúsenosti, keď sme hrdí na to, čoho sa nám od Pána dostalo, možno sme animátormi skupín mladých, sme zapojení do rôznych cirkevných hnutí a aktivít, skrátka sme uvedomelými a aktívnymi kresťanmi.

Pán Ježiš akoby rýchlo obráti list a začne hovoriť o tom, že bude trpieť a bude ukrižovaný. A Peter, vedomý si svojej dôležitosti, ide poučovať svojho Učiteľa! „To sa Ti nesmie stať, kto to videl, aby si ty, všemohúci, takto skončil!“

Pre Petra je neprijateľné, aby Boh dopustil nejaké utrpenie, aby mu nezabránil! Peter sa bojí utrpenia, kríža, ale kto by sa nebál? Pre neho žiť s Bohom, s Ježišom, znamená netrpieť v nijakej podobe. Koľko kresťanov, mladých i starých, má v sebe tento postoj Petra?

Spomeň si, že v momente, keď Peter zapiera Pána Ježiša v Kajfášovej záhrade, Pán sa na neho zahľadel. Čo myslíš, čo bolo v Jeho pohľade? Odsúdenie, hnev? Pán vedel, aký je ešte teraz Peter: slabý, bojazlivý, nechápajúci... ako často Ty a ja. Myslím si, že sa na Petra pozrel síce s bolesťou, ale predovšetkým s milosrdenstvom, touto nezmernou Božou láskou k biednemu človeku!

Celá katechéza je tu

 -kj-

zdroj: svetovednimladeze.sk

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie