Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Dňa 19.mája sa začal poľsko – slovenský miniterciát v Materskom dome v Steyli, v mestečku, kde vznikla naša kongregácia Misijných sestier služobníc Ducha Svätého. Terciát sme začali spolu s miestnou komunitou svätou omšou, ktorú celebroval p. Peter Dušička, SVD.

Zúčastňuje sa ho 16 sestier z Poľska, Slovenska, Ukrajiny, Ruska a Maďarska. Vedú ho dve koordinátorky – sr. Krystyna Schweda z régie Anglicko-Írsko a sr. Mária Ester Lahová zo Slovenska. Terciát je vyčlenený čas, ktorý slúži obnove v duchovnom živote.

Prvý týždeň sme sa predstavili a urobili si svoj osobný projekt obnovy, ktorý sa budeme snažiť dosiahnuť počas celého terciátu. Pomôcť nám v tom môžu prednášky p. Dušičku, sr. Krystyny, sr. Márie Ester, ktoré nám pripomenuli našu zakladajúcu generáciu. Chodíme po miestach, kde chodili oni, navštívili sme pútnické miesto Kevelaer a rodné mesto M. Jozefy Issum, kde sme sa stretli i s komunitou Misijného združenia Ducha Svätého. Spoločne sme na týchto, tak drahých nám miestach, spomínali na sr. Veroniku Theresiu, ktorá položila svoj život za život iného. Na všetky tie miesta si berieme i Vás. Chceme sa poďakovať svätému trojjedinému Bohu i našej kongregácii za možnosť byť tu a obnoviť sa duchovne. Dnes sme boli v Kolíne nad Rýnom v prekrásnej katedrále a pri Najsvätejšej Sviatosti sme prosili o Božie požehnanie pre Vás všetky i pre tých, ku ktorým sme poslané. Pri návšteve našich „ružových“ sestier sme cítili, ako veľmi sme spojené a ony nám tiež prisľúbili svoju modlitbu. Máme dostatok času na duchovnú obnovu, na modlitbu, na kreativitu  i na oddych. Veľmi pekne sme oslávili sviatok Božieho Tela a Krvi. Dokonca sme si pripravili i „oltáriky“ podľa krajín. My Slovenky sme mali prvý oltár. Potom bol poľský, ukrajinský a ruský. Mali sme i procesiu s Najsvätejšou Sviatosťou. To tu nie je zvykom, tak to bolo také milé prekvapenie. Tiež nás teší, že je tu naša sr. Augustína, na ktorú sa môžeme vždy obrátiť, ak niečo potrebujeme.

Veríme, že do konca terciátu na nás ešte čaká veľa zaujímavých tém – odpustenie, stredný vek, duchovné materstvo. Sr. Aneta nám predstaví život v sľuboch.

V Ríme, kde strávime čas so sestrami na generaláte znovu zakúsime našu medzinárodnosť.

Sme vďačné za tento čas a sme presvedčené, že to bude čas milosti, radosti, načerpania, obnovenia a vďačnosti.

Spoločne Vám vyprosujeme Božie požehnanie a radosť z prítomného okamihu.

Vaše vďačné sestry: Vianneya, Benedikta, Angela, Klára, Maximiliána a Mária Ester

 Steyl, 30.5.2016