Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

V Bánove, v rodnej obci sr. Veroniky Theresie, SSpS, sa v pondelok 30. mája 2016 konala zádušná svätá omša za zosnulú misionárku. Hlavným celebrantom bol Mons. Ján Orosch, arcibiskup Trnavskej arcidiecézy a predseda Rady pre misie pri Konferencii biskupov Slovenska.

Na rozlúčkovej slávnosti sa zúčastnili Mons. Jozef Jarab, rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku, páter Pavol Kruták, provinciál Spoločnosti Božieho Slova, misionári verbisti, ako i kňazi pochádzajúci z Bánova alebo pôsobiaci v okolitých farnostiach. Otec arcibiskup označil túto chvíľu za „neprekonateľnú“, lebo má tú česť slúžiť slávnostnú svätú omšu „za mučeníčku v jej rodisku.“ A povedal, že Bánovčania na ňu môžu byť právom hrdí.

Rozlúčiť s rodáčkou sa prišla pani starostka, mnohí obyvatelia obce Bánov, priatelia, bývalí spolužiaci z gymnázia v Šuranoch a mnohí ďalší. Spolusestry z Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého a rehoľné sestry z iných rehoľných spoločenstiev prejavili svojou účasťou vďaku za výnimočný život sr. Veroniky Theresie. Záverečné príhovory opisovali zosnulú misionárku ako „milú, veselú Veroniku, ktorá bola ochotná vždy pomôcť.“ Rodná sestra Pavla vyjadrila v smrti sr. Veroniky Theresie stratu najbližšieho človeka, avšak obracujúc sa k jej obrazu pred oltárom prejavila lásku voči nej a prosila „o súcitnú Božiu lásku pre tých, ktorí Ťa zranili a ktorým si iste odpustila.“

-kj-


Fotogaléria