Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

V sobotu 28. mája 2016 sa v provinciálnom dome Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého v Ivanke pri Nitre uskutočnila rozlúčková slávnosť so sr. Veronikou Theresiou, SSpS.

Zádušnú svätú omšu celebroval otec biskup František Rábek, ordinár OS a OZ SR, spolu s pátrom Pavlom Krutákom, provinciálom Spoločnosti Božieho Slova, Mons. Jozefom Jarabom, rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku, bánovským správcom farnosti, za účasti viacerých verbistov a kňazov. 

Na úvod svätej omše sr. Lucia Slušná, predstavená slovenskej provincie Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého, poukázala na hlavné črty a míľníky v živote sr. Veroniky Theresie. Sr. Katarína Florková sa podelila so svojimi dojmami a zážitkami z Nairobi, kde sa spolu s rodnou sestrou sr. Veroniky Theresie, Pavlou, zúčastnila, rozlúčkových svätých omší. Hovorila: „Otec  Zacharias Angotuwa Sebit, generálny vikár diecézy Yei v Južnom Sudáne, ktorý vo svojom aute prevážal zranenú sr. Veroniku z miesta činu do blízkej nemocnice a bol svedkom jej veľkého utrpenia a bolesti, nám odovzdal jej posledné slová, ktoré mu adresovala: „Otče, strieľali do mňa bez dôvodu.“. Tieto slová obsahujú tú nezodpovedanú otázku „Prečo?“ nielen sestry Veroniky, ale aj miliónov civilistov, ktorí zahynuli počas dlhoročnej občianskej vojny v Sudáne a ešte stále sú bezdôvodne zabíjaní.“ Ďalej hovorí: „Aj my všetci sme pozvaní túto hlbokú túžbu ľudí Južného Sudánu po trvalom pokoji podporiť svojou modlitbou, nasadením sa proti výrobe a predaju zbraní do rozvojových krajín a úsilím o pokoj v našich rodinách a spoločenstvách.“

Otec biskup sa vo svojej homílii oprel o myšlienku z evanjelia Lukáša (Lk 17,33) „Kto sa bude usilovať zachrániť si život, stratí ho, a kto ho stratí, získa ho.“ Poukázal na pravý zmysel života, ktorý sa uskutočňuje vtedy, keď „na 1. mieste nie sú naše túžby, predstavy, ale Božia vôľa a plnenie poslania, ktoré nám On dáva aj za cenu straty vlastného života.“ Otec biskup sa pýta: „Viete, čo je vlastne život? Ten skutočný život? Prameňom toho života je Trojjediný Boh. Ak sme napojení na tento Prameň, uskutočňuje sa v nás transfúzia tohto života.“ Život sr. Veroniky Theresie poukazuje na to, že ona bola napojená na tento zdroj a „vidíme, že jej posledné okamihy života boli zasvätené samaritánskej službe,“ pokračuje otec biskup.

Prítomná bola rodná sestra Pavla, Misijné sestry zo slovenskej i poľskej provincie, viaceré rehoľné sestry z rozličných kongregácií, členovia Misijného združenia Ducha Svätého, rodáci z Bánova, Maroš Čaučík, riaditeľ Dobrej noviny a mnohí iní, ktorí osobne poznali sr. Veroniku Theresiu.  

V závere svätej omše odzneli viaceré kondolencie, ktoré vyjadrovali úprimnú vďačnosť za jej prežitý život. Ocenili nielen jej profesionálne nasadenie ako lekárky, ale i radostné prežívanie svojho rehoľno – misionárskeho povolania a obetavosť až po smrť.

Po skončení slávnosti boli prítomní pozvaní na obed, počas ktorého bolo cítiť, že smrť sr. Veroniky Theresie spojila všetkých do jedného spoločenstva viery, nádeje, radosti a smútku.

Na záver jej slovami otca biskupa Františka Rábeka vyprosujme, „aby ju Kristus, ako Dobrý pastier, vniesol do domu nebeského Otca, kde bude prežívať naplnenie toho, čo Ježiš sľúbil: „Kto stratí svoj život pre mňa, získa ho.“

-kj-

 


Fotogaléria

 

01.Boží ľud
02.homilia otca biskupa
03.hostia
04.kňazi
05.obetné dary
06.otec biskup F. Rábek
07.výzdoba a obetné dary
08.sv.omsa
09.M.Čaučík
10.kniha kondolencií
11.obed
12.obed2
13.spomienkové fotografie
 • 01.Boží ľud
 • 02.homilia otca biskupa
 • 03.hostia
 • 04.kňazi
 • 05.obetné dary
 • 06.otec biskup F. Rábek
 • 07.výzdoba a obetné dary
 • 08.sv.omsa
 • 09.M.Čaučík
 • 10.kniha kondolencií
 • 11.obed
 • 12.obed2
 • 13.spomienkové fotografie
 •