Oplatí sa pozrieť si predposlednú katechézu s názvom Náklonnosť

Ďalšia katechéza z dielne príprav na Svetové dni mládeže 2016. Dnes Ti chcem priblížiť Ježiša. Trochu tak, ako ho poznáš, a predsa inak. Ježiš je totiž taký. Správa sa nečakane, prekvapivo, nepredvídateľne.

 

Pozerať na niekoho s náklonnosťou znamená skloniť sa k človeku, aj keď padol, počúvať ho a byť mu nablízku. Určite si sa už stretol s týmto pohľadom milosrdenstva nášho Nebeského Otca na nás – svoje deti, či pohľadom priateľa voči priateľom i nepriateľom, kresťana voči nekresťanom i neveriacim. Dnes Ti chcem priblížiť Ježiša. Trochu tak, ako ho poznáš, a predsa inak. Ježiš je totiž taký. Správa sa nečakane, prekvapivo, nepredvídateľne.

Je ráno, krátko po svitaní a predstav si upokojeného, po rannom prebudení sviežeho, Ježiša, ako smeruje do chrámu. Včera večer sa modlil na Olivovej hore. Dnes začína skoro ráno, zavčasu, aby pokračoval vo vyučovaní. Tak, ako to robil každý deň. (porov. Mk 14, 49)

... Nakoniec sa naklonil k žene, aby jej vrátil sebaúctu, dôstojnosť, hodnotu a predovšetkým, aby nad ňou vyslovil nový život.

Nikde som nevidel, žeby sa o tejto žene niekde ešte písalo. Podľa žiadnych záznamov neviem, čo sa s ňou stalo po tom, ako dopadol posledný kameň na zem, keď doznel zvuk krokov posledného „spravodlivého“, potom, čo Ježiš zdvihol zrak zo zeme a stretol sa s jej vystrašeným pohľadom, a povedal jej slová, ktoré ju posilňovali v tých najťažších obdobiach jej života – ANI JA ŤA NEODSUDZUJEM.

No viem isto, čo sa vtedy stalo. Práve tam – v chráme. Stála uprostred zvedavcov, no ešte viac stála uprostred Božieho záujmu. Zo spravodlivosti podľa zákona v atmosfére nečakane explodovala Ježišova náklonnosť ako jeho samozrejmá forma milosrdenstva. Jedna z nespočítateľných.

Chcem Ťa pozvať do toho, aby si sa stal súčasťou generácie mladých ľudí na Slovensku, ktorí menia atmosféru a verím, že v konečnom dôsledku aj dejiny tým, ako vedia zaskočiť, prekvapiť svojimi priaznivými postojmi.

Verím Ti, že často je ľahšie odpovedať spravodlivo a súdiť veci a situácie v duchu pravidiel a zákona. A nielen ľahšie, ale možno aj prirodzenejšie, lebo sme boli naučení na model „spravodlivosť v duchu" – dám Ti, čo Ti podľa práva (zákona) patrí. No predstav si, aké by to bolo, ak by sme namiesto tejto spravodlivosti (dám Ti, čo Ti patrí) odpovedali – dám Ti svoju priazeň. Chcem mať ku Tebe a k tomu, čo si urobil, ako si sa zachoval, priaznivý postoj. Chcem byť ku Tebe naklonený, dať Ti svoju náklonnosť. Ani ja Ťa neodsudzujem...

Pokračovanie katechézy nájdete tu.

http://www.svetovednimladeze.sk/milosrdny-rok/08-naklonnost

 

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie