Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

V piatok, 20. mája 2016, na sviatok našej spoluzakladateľky Matky Jozefy, sme my, Lenka, Mirka, Ida a Anne, slávili počas slávnostnej svätej omše naše prijatie do noviciátu. Pochádzame z dvoch provincií –nemeckej a slovenskej, a sme troch národností - Anne Bensch a Ida Haurand sú Nemky, Lenka Františka Vaverová Češka a Miroslava Artimová Slovenka.

Pri svätej omši sme taktiež pamätali na sr. Veroniku Theresiu Rackovú, misionárku v Južnom Sudáne, ktorá v tento deň podľahla v nemocnici v Nairobi strelným zraneniam, na všetkých ľudí, ktorí boli s ňou v týchto posledných dňoch, a tiež na obyvateľov Južného Sudánu.Tieto dve udalosti sa navzájom obohacujú a udeľujú každej jednej osobitnú hĺbku a dôstojnosť.

Vedúcim motívom vstupu do noviciátu sa stal obraz života bl. Matky Jozefy, interpretovaný obrazom a slovom od Andrey Niehörster a Sr. Michaely Leifgen SSpS. Každá z nás maľovala jeden kúsok obrazu, ktorý sme pri sv. omši poskladali.  Obraz života Matky Jozefy sme potom prepojili s našimi vlastnými skúsenosťami, túžbami a nádejami a vyslovili sme naše prianie čoraz viac vrastať do Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého.

Červená – „Iba láska" - v týchto slovách sa skrýva celý život Matky Jozefy. Úplne naplnená láskou k Bohu nachádza rôzne spôsoby ako žiť lásku slovom i skutkom, a je presvedčená, že akákoľvek práca, ktorá sa vykonáva v láske, je veľmi cenná a dôležitá. Vidí v tom možnosť urobiť svet o kúsok lepším.

Modrá - vyjadruje v obraze matky Jozefy túžbu po niečom viac. Prežíva život ako hľadajúca. Zažívala hlboký vzťah k Bohu a bola známa svojou nepretržitou modlitbou. Toto sa snažila v tichu, i v každom skutku a stretnutí. „Nech je každý jeden dych prosbou o Ducha Svätého,“ to bol jej odkaz sestrám.

Zelená - nádej, ktorá nás nesie, pretože kto má nádej, ten nemyslí v ľudských kategóriách. Nádej vidí v semienku strom. S nádejou je u Matky Jozefy úzko prepojená dôvera v Boha, odvaha a trpezlivosť. Toto všetko sú Božie milosti, o ktoré sa treba starať skrze modlitbu a komunitný život.

Žltá – Spoľahlivý je človek, ktorý dôveruje v Pána. Veselosť Matky Jozefy hovorí o hlbokej dôvere. Pretože zažila vo svojom živote, že všetko má svoj zmysel, nič ju tak ľahlo nezvedie z cesty. So svojou radosťou zo života a určitou ľahkosťou autenticky žije a ohlasuje Radostnú zvesť a vždy z nej vyžaruje priateľstvo a teplo.

Sr. Hemma Jaschke, rakúska provinciálna predstavená a zodpovedná za počiatočnú formáciu, nám odovzdala ako znak prijatia do noviciátu anglické Sväté Písmo a naše Konštitúcie. Na záver nám udelili všetky sestry svoje požehnanie.

Okrem sr. Hemmy, sme mohli ako vzácnych hostí privítať nemeckú provinciálnu predstavenú sr. Annu - Mariu Kofler a sr. Coeliu Traudes z komunity Mönchengladbach.

Spoločnou večerou so všetkými sestrami generálneho domu, vrátane mnohých pozdravov a prianí Božieho požehnania v rozličných jazykoch, sme ukončili našu slávnosť prijatia do noviciátu.

Po tejto slávnosti sme oficiálne začali s našou novicmajsterkou sr. Laurou Vlčákovou  ( Slovensko) a sr. Mary Joy (Filipíny) náš Anglicko hovoriaci európsky noviciát ( EEN (English speaking European noviciate). Tým, že sme v našej noviciátskej skupine pestrá posádka tešíme sa, ako s plynutím času budeme vytvárať náš  osobitný obraz.

Novicky Lenka, Mirka, Ida a Anne

-kj-

zdroj: steyler-missionarinnen.de


 

Fotogaléria

01.Sr. Hemma otvára slávnosť vstupu do noviciátu
02.Ane - červená farba
03.Ide- farba modrá
04.Mirka - farba zelená
05.Ukáž, čo v tebe je -spoločný obraz
06. Lennka prednáša text
07.Lenka a Mirka dostávajú konštitúcie
08. novicky dostávajú konštitúcie a Písmo
09. požehnanie sestier
10.blahoželania
11.novicky so sr. Martinou ( 2. zľava) a sr. Monikou ( 1. sprava)
12. Anne a sr. Coelia
13.novicky v kruhu svojich spolusestier
 • 01.Sr. Hemma otvára slávnosť vstupu do noviciátu
 • 02.Ane - červená farba
 • 03.Ide- farba modrá
 • 04.Mirka - farba zelená
 • 05.Ukáž, čo v tebe je -spoločný obraz
 • 06. Lennka prednáša text
 • 07.Lenka a Mirka dostávajú konštitúcie
 • 08. novicky dostávajú konštitúcie a Písmo
 • 09. požehnanie sestier
 • 10.blahoželania
 • 11.novicky so sr. Martinou ( 2. zľava) a sr. Monikou ( 1. sprava)
 • 12. Anne a sr. Coelia
 • 13.novicky v kruhu svojich spolusestier
 •