Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Svätá omša za dušu našej drahej zosnulej sr. Veroniky Theresie bude v kaplnke Kláštora Ducha Svätého v Ivanke pri Nitre dňa 28. mája 2016 o 11.00 hodine a v kostole sv. Michala Archanjela v Bánove dňa 30. mája 2016 o 16.00 hodine. V Nairobi v Keni sa konala zádušná svätá omša včera, 23.mája 2016.

 V nádeji a s vďačnosťou za dar Pánovho zmŕtvychvstania spomíname na našu zosnulú spolusestru najmä pri slávení Eucharistie a v modlitbách.

Parte nájdete tu.