Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

 Sr. Veronika Theresia Racková, SSpS 

         20. máj 2016

Všetci sme sa modlili o zázrak pre sr. Veroniku Theresiu a ona bojovala za svoj život. Je nám veľmi ľúto, že dnes, napriek snahám lekárskeho tímu, odišla.

Darovala svoj život a smrť za ľudí Južného Sudánu. Zjednoťme sa v modlitbe, aby jej krv a smrť bola ako zasiate semeno a prinieslo väčší pokoj ľudom v Južnom Sudáne a na celom svete.  

Vkladáme ju do lásky Trojjediného Boha, ktorého milovala až do konca!

"Moje srdce je pripravené!"