Turíčny list pre Misijné združenie Ducha Svätého

Nech sa môj pozdrav v láske Ducha Svätého dotkne každého srdca a nech Vás objíme za dary svedectva, lásky, spolupatričnosti, obety, ktorými tak verne a oddane slúžite svätej Cirkvi cez Misijné združenie.

 

Celý list nájdete tu ( klik na obrázok)

sr. Lucia Slušná, SSpS

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie