Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Formačný víkend junioriek slovenskej provincie sa uskutočnil v dňoch 29.4. – 1.5. 2016 v Kelči na Morave. V meste Kelč máme komunitu troch sestier, ktorých pohostinnosť sme vďačne prijali.

 

Formačný víkend junioriek slovenskej provincie sa uskutočnil v dňoch 29.4. – 1.5. 2016 v Kelči na Morave. Jeho témou bolo: „Objavme krásu a hĺbku povolania i vlastnej identity: „Kto som?“. V meste Kelč máme komunitu troch sestier, ktorých pohostinnosť sme vďačne prijali. Miestny farár Ján Bleša nám zase poskytol prístrešie v priestoroch svojej fary.

Piatkový večer po našom príchode patril k vzájomného spoznávania sa. V sobotu sme slávili sv. omšu spoločne s komunitou sestier. Otec Ján nás povzbudil svojím slovom. Na podklade liturgických čítaní povedal: „Dnešná stať zo Skutkov apoštolov píše o tak často diskutovanom území, o dnešnom Turecku. Pavol, Barnabáš a Timotej by sa možno v našej dobe ocitli medzi emigrantmi, ktorých by nepustili ďalej. Títo učeníci boli veľmi vnímaví, lebo dokázali rozpoznať Macedónčana, ktorý ich v sne volal, aby mu zvestovali evanjelium. Kto volá nás? Kto nás prosí o modlitbu?" Pri spoločných raňajkách sa otec Ján delil so svojím povolaním ku kňazstvu. Urobil tak odrazový mostík pre náš impulz, ktorý nám v podobe krátkej prednášky dala juniormajsterka sr. Alena. Zdôraznila, aké sme vzácne v Božích očiach a v troch bodoch sa dotkla nášho vzťahu s Bohom, s druhými a so sebou samou.

Po tomto duchovnom načerpaní sme vyrazili na mariánske pútnické miesto strednej Moravy, na Hostýn. Po príchode sme ľahko spozorovali, že tu sa niečo deje. V blízkosti baziliky sa nachádzalo množstvo červených hasičských áut. Nešlo o požiar, či inú záchrannú akciu. Dnes bola jednoducho „púť požiarnikov“. Počasie bolo krásne a my sme mali možnosť obdivovať krásu tohto miesta.  

V jeho komplexe sa nachádza Bazilika Nanebovzatia Panny Márie v náručí s Ježiškom, ktorý podľa legendy zosiela blesky na turecké vojská. Na najvyššom bode nájdeme vyhliadkovú vežu s možnosťou výstupu a veternú elektráreň.  Krížová cesta slovenského architekta Dušana Jurkoviča poskytuje spolu s modlitbou možnosť krásnej prechádzky. V pútnických domoch je možnosť ubytovania a stravovania. Sami sme ochutnali výbornú českú kuchyňu.

Občerstvené na tele, i na duchu sme sa vrátili do komunity sestier v Kelči, kde nás pri večernej modlitbe vešpier čakala špeciálna udalosť. Do úlohy predstavenej komunity bola uvedená sr. Zuzana. Spoločná večera sa niesla v radostnom duchu. Večerné „domáce kino“ o Popoluške dalo podtému nášho víkendu: „Buď odvážna a láskavá.“

V nedeľu sme zažili, čo to znamená, keď „chýba chlieb“. Ale Boh je Bohom prekvapení. Po zasýtení svojím slovom z Písma nám pripravil nečakané raňajky na fare. Mala som možnosť zažiť, aké je to vedieť načúvať svojim potrebám, spoznať prekážky, ktoré sa stavajú do cesty pri ich napĺňaní a nakoniec úžasné vedomie, že Pán sa stará.

Svätá omša vo farskom kostole bola opäť „s našimi kamarátmi hasičmi“ z príležitosti nadchádzajúceho sviatku sv. Floriána. Spoločný obed, rozlúčka s komunitou sestier a čakala nás cesta domov. Krátko sme sa ešte zastavili v dedinke Lidečko na Čertových skalách.

Ďakujeme Bohu za krásne okamihy, počas ktorých sa dotýkal našich sŕdc, za spoločenstvo junioriek i za komunitu našich sestier.

-kj-


Fotogaléria

01.krížová cesta
02.juniorky
03.krížová cesta
04.Pohľad na baziliku
05.požiarnici
06.vyhliadka
07.bazilika
08.kaplnka
09.sr. Zuzana
10.Čertove skaly
11.Skaly
 • 01.krížová cesta
 • 02.juniorky
 • 03.krížová cesta
 • 04.Pohľad na baziliku
 • 05.požiarnici
 • 06.vyhliadka
 • 07.bazilika
 • 08.kaplnka
 • 09.sr. Zuzana
 • 10.Čertove skaly
 • 11.Skaly
 •