Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Komunita Misijných sestier v Kelči na Morave sa zúčastnila počas pôstu duchovnej obnovy vo svojej farnosti. Nasledujúci článok prináša autentické svedectvá farníkov.

 Pod tímto mottem se uskutečnila dne 5. 3. 2016 postní duchovní obnova v naši kelečské farnosti.

Po krátké adoraci a modlitbě Korunky k Božímu milosrdenství jsme se ponořili do dojemného ztvárnění podobenství o marnotratném synovi a zaposlouchali do slov písně od skupiny Adorare.

Poté jsme si vyslechli část poselství Svatého otce Františka na dobu postní, v kterém nás vyzývá k zamýšlení se nad skutky milosrdenství.  Ve skupinkách, do kterých jsme se rozdělili, byl prostor pro společné sdílení. Také jsme připravili křížovou cestu. Povzbudilo nás, že na modlitbu křížové cesty i na mši sv., která byla vyvrcholením obnovy, přišlo i dost věřících, co se samotné obnovy neúčastnili. Velmi působivé bylo přidávání kapek s našimi úmysly na trnovou korunu před oltářem, stejně tak přinášení obětních darů se symboly skutků milosrdenství. U oběda, který byl bonusem pro vytrvalce, panovala radostná atmosféra.

Někteří z účastníků byli ochotní se rozdělit o své dojmy a postřehy:

Při setkání ve skupinkách jsme se zamýšleli znovu nad poselstvím sv. otce Františka pro postní dobu 2016. Na konci poselství jsem znovu slyšela výzvu pro obrácení v tento příhodný čas. Prosit o mateřskou přímluvu P.Marie, abych i já jako ona poznala svou nepatrnost a chtěla být služebnicí Páně. A byla uschopněna konat skutky tělesného i duchovního milosrdenství. Protože já sama to nedokážu.                     Perutková Marie

 Silný zážitek ze scénky „Návrat ztraceného syna“, při kterém jsme měli sevřené hrdlo a ukápla i slza. Důkaz toho, že Bůh přijme každého, kdo o to požádá, i když ví, že člověk je hříšný. Ale k tomu, abychom se k Němu přiblížili, ustanovil svátost smíření. Taky jsme se přesvědčili, že máme kolem sebe lidi, na které se můžeme obrátit, když je nám nejhůř nebo jsme v nesnázích.            Jenda a Alena

 Obavy z náročného, mé nedostatky v pochopení modlitby Korunky B. M., vlastní sdílení názorů ve skupině, setkání lidí s těžkostí v srdci, tréma při křížové cestě, náruživá debata v rodinném kruhu, prožití dne s radostí v srdci. Snad se v účastnících i ve mně obnovil „duch“ – do jaké míry, to přinese čas.                 Milan

 Duchovní obnova naší farnosti se konala již potřetí. Ocitla jsem se opět v týmu lidiček, kteří byli nástrojem pro ty, kteří na obnovu přišli. Úkolem či posláním bylo moderovat, vést postní obnovu s tématem Skutky duchovního a tělesného milosrdenství motivované papežem Františkem.  Pro mě tato obnova byla opravdu odevzdáním se do rukou Božích a Ducha svatého. Vše začalo adorací, ztvárněním příběhu Marnotratného syna a po rozjímání nad jednotlivými tématy společné vytvoření meditace křížové cesty, vyvrcholením byla mše svatá. Strávili jsme se skupinou hezké dopoledne plné sdílení, úvah a dialogu na dané téma. Byla pro mě povzbuzením ve víře a do života, novou inspirací ke konání skutků, do kterých mi chyběla odvaha a motivace.             Hanka S.

 Oslovila mě Boží láska, se kterou Bůh každý den každému z nás odpouští, i když ví, že budeme znovu hřešit. Mile jsem byla překvapená ochotou každého člověka v naší skupince se otevřít a připojit se k debatě. Nemluvili jsme jen tak všeobecně o jednotlivých skutcích milosrdenství, ale snad každý z nás se podělil o to, jak konkrétně některé ze skutků uskutečňuje. Zaujalo mě, jak dokáží být lidé kreativní, když se jedná o pomoc druhým. Myslím, že i na tom, jak se snažíme podle svých schopností a možností pomáhat, je vidět, jak má každý z nás od Boha připravenou svou vlastní cestu, jedinečnou, odlišnou od ostatních.                  Eva

 kelečská farnost

zdroj: http://www.kelc.farnost.cz/ohlasky.html


Fotogaléria

01
02
03
03b
04
04b
05
05b
06
07
07b
09.sestry SSpS
 • 01
 • 02
 • 03
 • 03b
 • 04
 • 04b
 • 05
 • 05b
 • 06
 • 07
 • 07b
 • 09.sestry SSpS
 •