Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Misijný víkend Arnoldovej rodiny v Maďarsku sa konal v dňoch 7. – 10. apríla 2016. Tak, ako v mnohých miestach postkomunistických krajín, tak i tu sa realita rehoľných sestier stala históriou. Avšak cez našu prítomnosť táto história v tomto meste nanovo ožila.

 Tentokrát sme boli pozvaní do mesta Vasvár, kde pred vyše rokom otcovia verbisti prevzali farnosť Povýšenia sv. Kríža. „Nakoľko v tomto roku slávime 100- ročnicu našej provincie, sme tu, aby sme aj týmto spôsobom oslávili naše jubileum“, hovorí misijný sekretár maďarskej provincie verbistov p. Fransiskus Magung, „túžime tiež, aby veriaci lepšie spoznali rehoľu tých, ktorí spravujú farnosť.“ Na misijných výjazdoch sa zúčastňujú taktiež sestry. Vo Vasváre sme boli prítomné sr. Blandina a ja.

Piatok a sobota boli dni venované pastorácii. Sprievodná téma víkendu bola prepojená na Rok milosrdenstva. O tom, ako byť „milosrdní ako Otec“, sme mali príležitosť deliť sa s deťmi predškolského veku, školákmi a dospelými ľuďmi. V tomto smere sme pokračovali v skupinkách detí a mladých, ktorí sa stretávajú na fare z príležitosti ich prípravy na 1. sv. prijímanie a sviatosť birmovania. Stretli sme aj s ich rodičmi.

Skrze misijný ruženec, adoráciu Najsvätejšej Oltárnej sviatosti a každodenné sväté omše mohli veriaci duchovne podporiť misiu Cirkvi. Po každej sv. omši sa konali prednášky. Delili sme sa tým, ako fungujú organizované skupinky laikov v rámci Arnoldovej rodiny v jednotlivých krajinách. Brat Bela rozprával o svojej misijnej skúsenosti na Filipínach. V sobotu sme sa delili s veľkonočnými zvykmi krajín, z ktorých pochádzame. Prednášku sme obohatili piesňami z rôznych kútov sveta.

Misijný víkend nemožno ohraničiť len stretnutiami v skupinách a prednáškami. Jeho ozdobou sú pekné a jednoduché osobné stretnutia. Sr. Blandina sa delila s radosťou, ktorú zažíva v škôlke. Učí deti o Ježišovi, ktorý je milosrdný. Pre mňa samotnú bolo darom počuť, že učí deti, ako dôverovať. Tešila som sa otvorenosti a záujmu ľudí, s ktorými som sa stretla. Tak, ako v mnohých miestach postkomunistických krajín, tak i tu sa realita rehoľných sestier stala históriou. Avšak cez našu prítomnosť táto história v tomto meste nanovo ožila.

Tak isto pekné bolo prijatie rodinami, ktoré nás ubytovali. „Prvým dotykom bola pre mňa pohostinnosť pani, ktorá sa delila bohato prestretým stolom, ako i históriou svojho života“, delila sa sr. Blandina. „Získali ste jedno plus“, hovorí p. Fransis, SVD ďakujúc veriacim za pohostinnosť, „splnili ste už jeden skutok milosrdenstva – bol som pocestný a prijali ste ma.“

Sama som mohla v mnohých situáciách zakúsiť, ako tu veľa dostávam. A že kto dáva, naozaj dostáva ešte viac.

sr. Anna Klewek, SSpS


Fotogaléria

01.obetné dary
02.misijný koncert
03.skupina prvoprijímajúcich detí
04.sv.omša
05.stretnutie v škôlke - sr. Anna a spolubratia SVD
06.symbolický prechod cez Bránu milosrdenstva
07.škôlkári
08.sr. Blandina,SSpS a spolubratia SVD so škôlkármi
  • 01.obetné dary
  • 02.misijný koncert
  • 03.skupina prvoprijímajúcich detí
  • 04.sv.omša
  • 05.stretnutie v škôlke - sr. Anna a spolubratia SVD
  • 06.symbolický prechod cez Bránu milosrdenstva
  • 07.škôlkári
  • 08.sr. Blandina,SSpS a spolubratia SVD so škôlkármi
  •