Deň Zeme a encyklika Laudato si´

V súvislosti s dnešným sviatkom Dňom Zeme, 22. 4. , myslím na nedávno vydanú encykliku Svätého Otca Laudato si´.

 „Aký svet chceme nechať tým, ktorí prídu po nás, deťom, ktoré teraz vyrastajú?” (LS, 160). Táto otázka je stredobodom encykliky Svätého Otca Františka Laudato si o starostlivosti o stvorenie, o náš „spoločný dom“, o ekológii človeka.

Encyklika má svoj názov z modlitbového zvolania „Buď pochválený, môj Pane“ (Laudato si´, mi´ Signore), ktorým sv. František pripomína, že zem, náš spoločný dom, „je ako sestra, s ktorou sa delíme o existenciu, a ako krásna matka, ktorá otvára svoju náruč, aby nás prijala.“ (LS, 1). „Zabudli sme, že my sami sme boli utvorení z hliny zeme (porov. Gn 2,7). Samotné naše telo pozostáva z jej prvkov, dýchame jej vzduch, z jej vôd príjmame výživu a občerstvenie.“ (LS, 2)

Obohaťme sa v dnešný deň myšlienkami z tejto encykliky:

LS 13: "Súčasťou naliehavej výzvy chrániť náš spoločný domov je starosť o zjednotenie celej ľudskej rodiny v snahe o udržateľný a integrálny rozvoj, pretože vieme, že veci sa môžu zmeniť. Stvoriteľ nás neopúšťa, nikdy neustupuje zo svojho plánu lásky, neľutuje, že nás stvoril. Ľudstvo má ešte schopnosť spolupracovať na budovaní nášho spoločného domova."

LS 67: „Každé spoločenstvo si môže brať z dobra zeme to, čo potrebuje na vlastné prežitie, ale má aj povinnosť chrániť ju a zaručiť trvanie jej plodnosti pre budúce generácie.”

LS 95: „Životné prostredie je spoločné dobro, dedičstvo celého ľudstva a zodpovednosť všetkých. Kto vlastní jednu jeho časť, má ju len v správe na úžitok všetkých. Ak to nerobíme, zaťažujeme si svedomie popieraním existencie druhých.” 

LS 160: "Preto už nestačí povedať, že musíme myslieť na budúce generácie. Treba si uvedomiť, že v hre je dôstojnosť nás samotných. My sme tí prví, ktorí majú záujem odovzdať obývateľnú planétu ľudstvu, ktoré príde po nás. Je to dráma pre nás samotných, pretože nás vedie zamyslieť sa nad zmyslom nášho pobytu na tejto zemi."

-kj-

zdroj: erko.sk

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie