Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Sestra oplývajúca humorom a milujúca hudbu, zvlášť hru na organe. Sestry z provinciálneho domu a klienti Domova svätého Jozefa zablahoželali jubilantke spevom, veršom, tortou, či kyticou kvetov.

Sr. Cyrila, Gabriela Šoltésová oslavuje práve dnes, 21. apríla 2016, svoje životné jubileum 90. rokov. Je to sestra oplývajúca humorom a milujúca hudbu, zvlášť hru na organe. Sestry z provinciálneho domu a klienti Domova svätého Jozefa zablahoželali jubilantke spevom, veršom, tortou, či kyticou kvetov.

Sr. Veronika, SSpS pri tejto príležitosti pripravila milú básničku:

Na vysokej lipe vtáčatko si spieva:

„Dnes je veľká slávnosťv Dome svätého Jozefa.“

Poďte všetci, poďte,

pekne zaspievajte,

veľa Božích milostí

Cyrilke poprajte.

Veľa lásky, zdravia, sily,

aby sme sa pri tej 100 – ke opäť potešili.

 -kj-


Fotogaléria

oslávenkyňa vľavo
gratulácie3
gratulácie2
gratulácie1
  • oslávenkyňa vľavo
  • gratulácie3
  • gratulácie2
  • gratulácie1
  •