Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Materské centrum, škola aj Komunitné centrum pripravili pri tejto príležitosti program. V hale prebiehalo varenie guláša. Hlavnou kuchárkou bola sr. Vianneya a mala množstvo pomocníkov, ktorí pekne spolupracovali pri príprave.

V stredu, 6. apríla 2016, sme na Orechovom dvore oslavovali Deň Rómov (pripadá na 8. apríla). Materské centrum, škola aj Komunitné centrum pripravili pri tejto príležitosti program. Doobeda v rôznych disciplínach súťažili nielen školáci, ale súťažilo sa aj u nás, v Materskom centre, kde sa zišli okrem našich detičiek aj škôlkári. Prišla nám pomôcť aj naša kandidátka Veronika. Mali sme desať stanovíšť, na ktorých deti spolu s mamami (alebo ockami, tetami, ujami) museli plniť úlohy. Napríklad trafiť terč, opečiatkovať papier, natrieť piškótu lekvárom a zjesť, správne umiestniť na panáka oči, uši, ústa, nos, prenášať loptičky a iné. Po skončení nasledovalo vyhodnotenie.

Ale ešte pred ním sme sa zišli pri spoločnom šúpaní a jedení jabĺk. Mamičky sa striedali pri šúpaní a všetci ostatní sme jedli. V diaľke sme videli, ako súťažia školáci; sem-tam nás pribehli pozrieť.

V hale prebiehalo varenie guláša. Hlavnou kuchárkou bola sr. Vianneya a mala množstvo pomocníkov, ktorí pekne spolupracovali pri príprave. Všetko dobre prebiehalo až do momentu, kedy nastalo vydávanie guláša. Chýbala organizácia, a tak bolo veľmi ťažké zvládnuť také množstvo ľudí, aj keď sr. Vianneya a sr. Gitka (saleziánka) robili, čo bolo v ich silách.

Poobede súťažili chlapci vo futbale a dievčatá v rôznych princeznovských disciplínach.

Myslím, že si všetci odnášame z tohto dňa pekné zážitky; radosť, ktorú sme prežili spolu so všetkými zúčastnenými. Bol to pekný bašavel (slovo bašavel pochádza z rómskeho nárečia užívaného v šarišsko – zemplínskej oblasti a znamená „oslava“). A ak sa niečo nepodarilo, slúži to na poučenie pre budúci raz. Ďakujeme všetkým zúčastneným, tiež tým, čo pracujú na Orechovom dvore a tiež Veronike a sr. Vianneyi za ich ochotu a obetu.

postulantka Mirka


 

Fotogaléria

01
02
03
04
05
06
07
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  •