Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

S vďačnosťou za dar života, viery a povolania sme v kruhu rodiny, priateľov, sestier a známych sľúbili Svätému Trojjedinému Bohu na jeden rok sľub chudoby, čistoty a poslušnosti.

Tri roky formácie – rok postulátu a dva roky noviciátu – tri roky života so sestrami v každodennosti, v radostiach i starostiach, vo všednosti i vo výnimočnosti, tri roky prípravy na rehoľný život vyvrcholili 3. apríla 2016 na nedeľu Božieho milosrdenstva zložením našich prvých rehoľných sľubov.

„Bože, som ochotná. Chcem nasledovať Krista v Misijnej kongregácii služobníc Ducha Svätého a byť k dispozícii misijnej službe Cirkvi.“

S vďačnosťou za dar života, viery a povolania sme v kruhu rodiny, priateľov, sestier a známych sľúbili Svätému Trojjedinému Bohu na jeden rok sľub chudoby, čistoty a poslušnosti. Svätú omšu celebroval p. Marek Vaňuš, SVD za účasti viacerých kňazov z rôznych častí Slovenska.

Ďakujeme všetkým, ktorí na nás pamätali v modlitbe zvlášť v tento deň. Naša vďačnosť patrí tiež všetkým SSpS sestrám z komunity v Ivanke pri Nitre, v Nitre, v Kežmarku, v Bratislave, v Kelči (Česká Republika), v Budapešti (Maďarsko) a vo Farnham (Anglicko), ktoré slávili túto udalosť spolu s nami, podporovali nás modlitbou a svojou všestrannou službou zabezpečili túto slávnosť. Z celého srdca vám sestričky ďakujeme.

„Ukáž svoje predivné milosrdenstvo, ty, čo pred protivníkmi pravicou zachraňuješ dôverujúcich v teba.“ (Ž 17,7)

A Boh v tento deň naozaj ukázal svoje predivné milosrdenstvo.

Sr. Jana, SSpS a sr. Miriam, SSpS 


 

Fotogaléria

01.čítanie
02.žalm
03
04.v kaplnke
05.p. Marek Vaňuš, SVD
06.kňazi
07
08.
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
001
 • 01.čítanie
 • 02.žalm
 • 03
 • 04.v kaplnke
 • 05.p. Marek Vaňuš, SVD
 • 06.kňazi
 • 07
 • 08.
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 001
 •