Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

V dňoch 8. – 10. apríla 2016 poskytol svoje priestory Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre 68 sestrám z rozličných rehoľných kongregácií a spoločenstiev.

        Teologicko – spirituálna komisia pri Konferencii vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku (KVPŽR) usporiadala už 5. ročník celoslovenského stretnutia junioriek a ich formátoriek pod názvom "interjuniorát".  V dňoch 8. – 10. apríla 2016 poskytol svoje priestory Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre 68 sestrám z rozličných rehoľných kongregácií a spoločenstiev.      

      Pozvaným  hosťom bol otec arcibiskup vladyka Cyril Vasiľ, SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme. Otec arcibiskup predstavil zúčastneným „Pramene zasväteného života v tradícii kresťanského východu ako žriedlo inšpirácie pre zasvätených dnes“. Vo svojich prednáškach sa opieral o dielo Rebrík od Jána, prezývaného Klimak. Ide o príručku duchovného života na spôsob rebríka vedúceho do neba. Ján Klimak sa narodil okolo roku 575 a žil 40 rokov na úpätí hory Sinaj ako pustovník. Otec Cyril sa zameral na osem nerestí, ktoré odvádzajú človeka od Boha, pričom svoje rozprávanie obohatil mnohými vtipnými príbehmi.

      Medzi jednotlivými blokmi prednášok bol vytvorený priestor na osobné zamyslenie, či podelenie sa v skupinkách. Svätá omša, spoločné ranné chvály a adorácia nás užšie spájali s Kristom, i medzi sebou navzájom. Voľný čas poskytoval možnosť prechodu Svätou bránou milosrdenstva neďalekej Katedrály svätého Emeráma. Pri tradičnom športovom večere sa telocvičňa seminára premenila na florbalový, futbalový zápas sestier vo farebných úboroch  - habitoch. V sobotu medzi nás zavítala sr. Jana Kurkinová, predstavená KVPŽRZ na Slovensku.

      Cieľom  týchto stretnutí je vzájomné podelenie sa sestier v dočasných sľuboch s ich prežívaním rehoľného života, duchovné načerpanie a upevnenie viery a povolania. Z našej provincie sa stretnutia zúčastnili sr. Alena, juniormajsterka, a štyri juniorky – sr. Martina Benedikta, sr. Katarína,  sr. Miriam a sr. Jana.

       Na otázku, v čom ich toto stretnutie obohatilo odpovedali nasledovne:

      „Mala som možnosť zažiť osobu otca arcibiskupa Cyrila Vasiľa, SJ veľmi zblízka, za čo som veľmi vďačná. Vnímam ho ako človeka veľmi pokorného, nesmierne radostného, ktorý sa rád smeje sám na sebe. Veľmi zrozumiteľne nám poukázal na pramene zasväteného života v tradícii kresťanského východu, v ktorých vidí žriedlo inšpirácie pre zasvätených dnes. Hlboké pravdy boli poprepletané humornými historkami z jeho života jezuitu, i arcibiskupa. Nám, formátorkám, veľmi prízvukoval: „Normálnosť, normálnosť, normálnosť!“ Tiež nás povzbudzoval k čerpaniu z prameňov našich zakladateľov. Verím, že pre každú z nás - či už juniorku, alebo formátorku - bolo toto stretnutie hlbokým obohatením na ceste zasväteného života.“ sr. Alena, SSpS

     „Prežívala som radosť z osobných stretnutí, ktoré ma vnútorne obohatili. Oceňujem spôsob podania prednášky otca arcibiskupa. Jeho slová boli povzbudivé i humorné zároveň.“ sr. Martina Benedikta, SSpS

     „Tešila som na osobné stretnutia s konkrétnymi juniorkami. A toto si odnášam ako dar – zdieľanie sa svojho života, snažení, radostí i ťažkostí. Cez tieto rozhovory sa ma dotýkal Boh svojou láskavosťou, záujmom o mňa. Som vďačná za priestor pre bytie sama so sebou, i za spontánnosť počas športového večera.“ sr. Katarína, SSpS

      „Stretnúť mladé ženy z rôznych rehoľných spoločenstiev bolo pre mňa povzbudením vo viere a obohatením vo vzťahoch. Nie som v tom sama. Po tejto ceste kráčajú aj iní, ktorí chcú žiť podľa Ježišovho príkladu. „Ďakujem Ti, dobrý Bože, za túto skúsenosť a prosím Ťa, aby sme boli autentickými svedkyňami viery v Ježiša Krista a delili sa s touto vierou so všetkými, ktorých stretávame.“ sr. Miriam, SSpS

      „Veľmi sa mi páčili prednášky otca arcibiskupa Cyrila, v ktorých hovoril o ceste svätosti s nadhľadom, humorom, pričom používal konkrétne príklady z vlastnej skúsenosti. Obohacujúce bolo i zdieľanie sa v skupinkách, v ktorých sme sa úprimne porozprávali o našich bojoch a túžbach, ako by sme chceli žiť náš zasvätený život Bohu“ sr. Jana, SSpS

        Ďakujeme organizátorom za uskutočnenie tohto stretnutia a všetkým nám vyprosujeme hlboké prežívanie svojho povolania v jednote s Bohom, so sebou samými a s tými, ku ktorými sme poslané.

  - kj-

 zdroj:wikipedia.sk


 

Fotogaléria

01.SSpS
02.Cyril Vasiľ,SJ
03.sv.omša
04 zbor
05.prednáška
06.SSpS
07.rozhovory
08.sr. Jana Kurkinová, FMA
09
10
11.stolovanie
12.Svata brana
13
14.Interjuniorat
 • 01.SSpS
 • 02.Cyril Vasiľ,SJ
 • 03.sv.omša
 • 04 zbor
 • 05.prednáška
 • 06.SSpS
 • 07.rozhovory
 • 08.sr. Jana Kurkinová, FMA
 • 09
 • 10
 • 11.stolovanie
 • 12.Svata brana
 • 13
 • 14.Interjuniorat
 •