Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

V dňoch 8.-10.4.2016 sa v Kňazskom seminári v Nitre uskutoční už 5. celoslovenské stretnutie sestier s dočasnými sľubmi  a ich formátoriek. 

V dňoch 8.-10.4.2016 sa v Kňazskom seminári v Nitre uskutoční už 5. celoslovenské stretnutie sestier s dočasnými sľubmi  a ich formátoriek.  Ide o stretnutie sestier z rôznych reholí.  Tohtoročnú tému "Pramene zasväteného života v tradícii kresťanského východu ako žriedlo inšpirácie pre zasvätených dnes" predstaví Vladyka Cyril Vasiľ, SJ.

Témou minuloročného formačného stretnutia bol Eliáš, muž modlitby a činu. Hosťom stretnutia, ktorý tému priblížil, bol páter Peter Dubovský, SJ -dekan Biblického inštitútu v Ríme.

Po každom prednáškovom vstupe je čas na prehĺbenie počutého v osobnej modlitbe. Po osobnej práci nasleduje  podelenie sa v menších skupinkách. V sobotu a v nedeľu je možnosť tvoriť spoločenstvo pri sv. omši a pri modlitbe ranných chvál. Sobotný večer býva vyplnený zábavno-športovými aktivitami.

Veríme, že tohtoročné stretnutie bude pre každú účastníčku obohatením a povzbudením sa v prežívaní povolania.  

 

Zdroj: salezianky.sk