Ďalšia katechéza v Milosrdnom roku - s názvom Domov

Domov je jednoducho srdce, ktoré vtedy bije pre Teba, napriek tomu, že to Tvoje nie vždy bije pre neho.

   Vyšla ďalšia katechéza v Milosrdnom roku ako príprava na Medzinárodné stretnutie mladých v Krakove. Tentoraz pod písmenom D objavíme to, po čom všetci túžime -  D ako Domov.

    Domov je miestom, ktorého základy tvoria „srdcia z mäsa“ (porov. Ez 36, 26), srdcia naplnené čistou, úprimnou, darujúcou láskou. Láskou plnou trpezlivosti a dobrotivosti, láskou načúvajúcou a chápajúcou, plnou milosrdenstva a odpustenia. Napriek tomu, že Váš dom alebo byt má dvere, ktoré sa dajú zatvoriť a zamknúť, Ty vieš, že ich máš stále otvorené, pretože domov je miestom otvorenej náruče, ktorá víta, objíma a stále sa teší zo spoločenstva. Je miestom, o ktorom vieš, že sa tam nemusíš na nič „hrať“ a môžeš byť pokojne sám sebou; vytvárajú ho totiž osoby, ktoré Ťa bezpodmienečne milujú a prijímajú takého, aký si. Domov je jednoducho srdce, ktoré vtedy bije pre Teba, napriek tomu, že to Tvoje nie vždy bije pre neho.

Áno, vo chvíli, keď sa rozhodneš vydať sa na cestu domov, bude to Otec, ktorý Ti ako prvý vybehne v ústrety. On bude tým prvým, ktorý sa Ti hodí okolo krku a vybozkáva Ťa, pretože domov je miestom otvorenej náruče, ktorá je znakom otvoreného a milujúceho srdca. Je to srdce Otca (ním je jeho Syn, Ježiš), ktoré Ťa nikdy neprestalo ľúbiť, ba naopak.

Celá katechéza: http://www.svetovednimladeze.sk/milosrdny-rok/07-domov

 

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie