Čas povedať "Ďakujeme" - rozlúčkové číslo noviciátskeho časopisu

S týmto posledným číslom nášho noviciátskeho časopisu The Novitiate Times by sme chceli vyjadriť našu vďačnosť za všetky požehnania, ktoré sme počas týchto dvoch rokov od Boha dostali.

     Od začiatku sme spoznali, aké rozdielne charaktery vlastníme. To nás inšpirovalo začať náš noviciát so symbolmi štyroch živlov - voda, vzduch, oheň a voda. Tieto elementy hovoria o kráse stvorenia a veľkosti Boha, ktorých ich stvoril. Všetky sú potrebné pre život. Navzájom sa dopĺňajú a žiaden nemôže existovať bez druhého. Avšak ak nie sú v harmónii, alebo ak jeden živel prevažuje nad druhým, spôsobujú veľa škody.

     Podobne ako tieto živly, aj my sme túžili dosiahnuť vzájomnú harmóniu a rovnováhu v našej noviciátskej komunite. Hlboko v našich srdciach vieme, že len Boh je ten, ktorý nás môže skrze silu Ducha Svätého spojiť v jedno: byť v jednote s Ním,  s kongregáciou a celou Cirkvou. Vydali sme sa na cestu premeny a obnovy. Každá chvíľa radosti a bolesti nám pomohla uvedomiť si skutočnosť, že Boh je stále s nami. S každým utrpením a výzvou sme rástli vo vzájomnom porozumení a rešpekte. Stali sme sa viac otvorenejšími a pokornejšími. Chvíle odpustenia a zmierenia otvorili pre nás „Svätú bránu“ k hlbšiemu prežívaniu spoločenstva.

    Takto znie úvodník posledného čísla noviciátskeho časopisu. Viac sa dozviete v angličtine tu. Naše novicky zo Slovenska sa onedlho rozlúčia s Rímom a pricestujú na Slovensko, kde onedlho zložia svoje 1. rehoľné sľuby. Sprevádzajme Janku a Martinku svojimi modlitbami.  

 

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie