Pripomíname si 10. výročie smrti sr. Márie Františky, SSpS

1. marca si pripomenieme 10 rokov odvtedy, ako nás náhle opustila naša milovaná sr. Mária Františka Žembová z Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého.

 Zuzana Žembová, sa narodila 21. augusta 1979 v Kežmarku. Pochádzala z Vlkovej. Gymnázium a zdravotnú školu absolvovala v Levoči. Do misijnej kongegácie vstúpila v roku 2000 a prijala meno Mária Františka. Napísala: “Pre rehoľný život som sa rozhodla kvôli veľkej láske Pána Ježiša k nám, ľuďom, ktorú nám denne preukazuje v maličkostiach. Chcem sa Mu i takýmto spôsobom odvďačiť, chcem sa Mu darovať celá, pretože ho nesmierne milujem a cítim sa s ním šťastná. Chcela by som celým svojím životom všetkým ľuďom ukázať a povedať, ako ich Pán veľmi miluje – i preto som sa rozhodla pre misijnú spoločnosť, ale i preto, aby som mohla pomáhať druhým, obetovať sa pre nich, evanjelizovať. V tom vidím zmysel svojho života. Pane verím, že s Božou pomocou sa moja túžba naplní.” Po ukončení noviciátu v Ivanke pri Nitre potvrdila svoje rozhodnutie zasvätiť svoj život Bohu zložením prvých rehoľných sľubov v Misijnej kongregácii Služobníc Ducha Svätého dňa 15. júla 2003.

Svojou tichou, obetavou službou chorým v nemocnici Milosrdných bratov v Bratislave vydávala svedectvo o Božej milosrdnej láske. Jej skrytou túžbou bola práca medzi ľuďmi na Papue Novej Guinei a preto prejavila nesmiernu radosť a vďačnosť z misijného určenia, ktoré dostala pre túto krajinu v októbri 2004 slovami: “Môj sen sa splnil!“

 Odchod do misií

17. júla 2005 sr. Mária Františka slávila vo farskom kostole vo Vlkovej jej misijnú rozlúčku na Papuu Novú Guineu. Ako motto si zvolila myšlienku misionára Spoločnosti Božieho Slova v Číne svätého Jozefa Freinademetza: “Misia musí byť záležitosťou srdca“. V jednom z prvých listov z Papuy Novej Guiney svojim spolusestrám na Slovensko píše: “Naozaj musím priznať, že Pán je úžasný, že starostlivo doviedol moje kroky až sem a tiež sa Vám zdôverím, že sa mi tu začína veľmi páčiť, pomaly si tu zvykám a začínam sa tu cítiť ako doma. A tomu sa teším. Pán dobre vedel akú krajinu mi vybral! SOM ŠŤASTNÁ!!!“

Začiatky na Papue

Sr. Mária Františka sa úžasne rýchlo zadaptovala a začala sa veľmi rýchlo učiť domorodú reč pidgin. Kdekoľvek prišla, obohatila komunitu svojim entuziazmom a pozornosťou. Milovala prípravu malých darčekov a pohľadníc s osobným pozdravom pre sestry. Sr. Mária Františka bola podľa jej vlastných slov „zamilovaná do tejto krajiny a jej ľudí“. Jej misionárske nadšenie a radosť boli pre spolusestry povzbudením. Sr. Mária Františka sa ponúkla pracovať s chudobnými a chorými, zvlášť na HIV/AIDS pacientmi. Preto v novembri bola poslaná na misijnú stanicu do Timbunke, v odľahlej a veľmi chudobnej oblasti na strednom Sepiku.

Posledné dni so sr. Máriou Františkou

Na popolcovú stredu 1. marca 2006 mali sestry v komunite duchovnú obnovu, na ktorej bola aj sr. Mária Františka. V ten istý deň sa však jej stav rapídne zhoršil a prestala dýchať. Zomrela na následky akútnej choroby vo veku 26 rokov. Čas, ktorý sr. Mária Františka strávila na Papue Novej Guiney bol veľmi krátky, veď trval iba necelých 8 mesiacov. Zádušná svätá omša a pohrebné obrady sa konali 5. marca na cintoríne v Alexishafene. Sestry na Papue ju nazvali malou kvetinkou, ktorá začala medzi nami kvitnúť a ktorej vôňa sa šíri. Spomínajú si na ňu: V komunite v Timbunke – Wewak sme ju volali Frania. Milovala Boha i všetkých ľudí, najmä na pobreží Sepiku. Verne vykonávala svoju službu ošetrovateľky. Čokoľvek sa dialo, Františka mala vždy úsmev na tvári. Bola presvedčivou osobou, počúvajúcou sestrou, prinášala radosť tým, s ktorými sa stretla. Tešila sa z prírodných krás Papuy Novej Guiney – z oceána, jazier a riek, údolí a vrchov. Boli to Božie diela, ktoré hýbali jej vnútrom a viedli ju k tomu, aby videla dobrotu a krásu Boha vo všetkom a v každom človeku." Frania neprestajne vyzývala: “Modlime sa za mladých ľudí, ktorí nechodia do kostola.”

Obyvatelia z Timbunke doniesli sr. Márii Františke počas rozlúčky kvety a tiež veslo, pretože ako bežný dopravný prostriedok sa u nich používa kanoe a veslo. Podľa tradície zlomili veslo hovoriac slová :“Už nepotrebuješ veslovať. Tak ako je tvoj život zlomený, my tiež lámeme toto veslo. Polovicu vesla ti dávame ako palicu na tvoju ďalšiu cestu.“

Posolstvo sr. Márie Františky

Táto mladá 26 ročná misionárka a rehoľníčka priam kričí do nášho sveta svoje posolstvo lásky a šťastia , ktoré je možné dosiahnuť jedine v plnení Božej vôle. Pre ňu to znamenalo opustiť svoje rodné Slovensko, svojich drahých rodičov, súrodencov, priateľov a ísť do Papuy Novej Guinei slúžiť s radosťou tým najchudobnejším. V októbri 2005 napísala nasledujúce slová, ktoré môžu byť povzbudením pre každého z nás: “My, Boží ľudia, musíme byť ľuďmi radosti, dobrej zvesti...EVANJELIA a tak prinášať Ježišovo svetlo a slovo do tohto uponáhľaného „chorého„ sveta strachu, nenávisti a teroru. My máme veriť i v beznádeji a dúfať v nové nebesia a novú zem, lebo Boh kráča po našom boku, takže sa nemáme čoho báť. On je CESTA , PRAVDA A ŽIVOT. Dal nám príklad, snažme sa ho nasledovať! Život s ním je krásny!“

 Vďačné za život, povolanie a hlboké svedectvo sestry Márie Františky prosíme Pána života a smrti, aby ju odmenil láskou a blízkosťou v plnosti. Pri tejto príležitosti bude dňa 5. marca 2016 slúžená sv. omša v kaplnke Misijných sestier služobníc Ducha Svätého v Ivanke pri Nitre. 

 Misijné sestry


Fotogaléria 

 

Vlková
so spolusestrami na Papue Novej Guiney
s deťmi
loď Frania
Frania
 • Vlková
 • so spolusestrami na Papue Novej Guiney
 • s deťmi
 • loď Frania
 • Frania
 •  

  feedback
  Prihlásenie
  Prihlásenie