Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Každoročne sa sestry zúčastňujú na duchovných cvičeniach alebo exercíciách, aby v tichu a modlitbe načerpali silu a prežili Božiu lásku, prehĺbili sa v poznaní Božej vôle a obnovili si svoje zasvätenie sa Bohu.

     Náš provinciálny dom v Ivanke pri Nitre sa na týždeň od 14. februára do 20. februára 2016 zmenil na exercičný dom, nakoľko si mnohé naše spolusestry i klienti Domova svätého Jozefa konali svoje duchovné cvičenia. Každodenná svätá omša, adorácia, či záverečná sviatosť zmierenia pomáhala účastníkom prehlbovať ich vzájomný vzťah s Kristom. Páter Marek Poláčik, SVD, pôsobiaci ako farár v Novom Hrozenkove na Morave, prijal úlohu exercitátora. Krátke prednášky obohacoval svojimi vlastnými skúsenosťami z pastoračnej praxe, seminárnych rokov, či rodiny. Počas záverečnej Eucharistie bola udelená chorým a starším spolusestrám, i klientom Domova svätého Jozefa sviatosť pomazania chorých.


 

 

 

Fotogaléria

 

01
02
03
04
05
06
07
08
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  •