Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Cenu patróna umelcov Fra Angelico v oblasti slovesného umenia prevzala sr. Iva Kúšiková, SSpS. Je autorkou mnohých dokumentárnych filmov a v Roku zasväteného života bola autorkou veľmi úspešnej dokumentárnej série “Na 5 minút s nami” o zasvätených a ich živote i hodnotách.

     Osem osobností a dva spevácke zbory získali vo štvrtok 18.2.2016 cenu patróna umelcov Fra Angelico. Laureátov v oblasti slovesného, výtvarného a hudobného umenia, ktorí vo svojej tvorbe i práci vyznávajú kresťanské hodnoty a princípy, ocenila v Primaciálnom paláci v Bratislave Rada Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre vedu, vzdelanie a kultúru, ktorú vedie ordinár Ozbrojených zborov a ozbrojených síl SR Mons. František Rábek. Na slávnosti, ktorá sa konala po štrnástykrát, sa zúčastnil zástup osobností z oblasti cirkevného, kultúrneho a spoločenského života, ako aj množstvo rodinných známych a priateľov ocenených. V špeciálnej mimoriadnej kategórii udelili ocenenie známemu muzikológovi, hudobníkovi a editorovi starej slovenskej hudby – dnes už zosnulému Jánovi Albrechtovi, in memoriam.

V oblasti slovesného umenia si cenu prevzala aj sr. Iva Kúšiková, SSpS. Je autorkou mnohých dokumentárnych filmov a v Roku zasväteného života bola autorkou veľmi úspešnej dokumentárnej série “Na 5 minút s nami” o zasvätených a ich živote i hodnotách.

Cena Fra Angelico, ktorú Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru pri KBS ju udeľuje popredným umelcom, vedcom a teoretikom, je prejavom uznania zástupcom umeleckej obce zo strany Katolíckej cirkvi. Odkazuje na talianskeho maliara a dominikánskeho kňaza, ktoré vyhlásil za blahoslaveného Ján Pavol II. (v októbri 1982). Ocenenia udelil umelcom Mons. František Rábek. Myšlienka podpory a ocenenia umelcov cenou Fra Angelico zo strany Konferencie biskupov Slovenska prostredníctvom jej Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru od roku 2002 je prejavom uznania zástupcom umeleckej obce zo strany Katolíckej cirkvi, ktorí aj dnes, v čase úpadku kultúry, globalizácie, komercionalizácie a liberalizmu, napriek silnejúcemu tlaku neváhajú presadzovať vo svojej tvorbe kresťanské myšlienky a hodnoty.

Bl. Fra Angelico bol taliansky rannorenesančný maliar a dominikánsky kňaz. Vlastným menom sa volal Giovanni z Fiesole (+ 1455). Ako jeden z najvýznamnejších maliarov florentskej skorej renesancie sa stal patrónom umelcov.

        Prednedávnom, 15. novembra 2015, bola sr. Ive udelená aj cena Ústavy pamäti národa 2015. Cena za prínos pre zachovanie pamäti národa bola sr. Ive udelená počas slávnostnej časti programu Festivalu slobody v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Viac o tejto cene a životnej dráhe sr. Ivy sa môžete dozvedieť tu.

Zdroj: TKKBS; zasvatenyzivot.sk

laureáti ceny
Mons. František Rábek a sr. Iva Kúšiková
udeľovanie ceny
  • laureáti ceny
  • Mons. František Rábek a sr. Iva Kúšiková
  • udeľovanie ceny
  •