Šiesta katechéza z dielne príprav na Svetové dni mládeže s názvom Radosť

Tentoraz sa katechéza pri príležitosti príprav na Svetové dni mládeže v Krakove dotýka radosti, pričom čerpá z podobenstiev o stratenej ovci a drachme.

 

      Radosť budeme mať vždy, pokiaľ si ju nenecháme vziať! Verím, že túžiš po RADOSTI, ktorá napĺňa srdce i celý život. Taká RADOSŤ sa rodí v osobnom vzťahu s Ježišom Kristom.

Počúvajme spolu čo nám o tom hovoria podobenstvá o stratenej ovci a drachme.

Hovoria o radosti, ktorú prežíva pastier z nájdenia stratenej ovce. Nenecháva si túto radosť len pre seba, ale len čo príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie: „Radujte sa so mnou, lebo som našiel ovcu, ktorá sa mi stratila." (porov. Lk 15, 6) Tak isto žena, ktorá vymetá dom a robí všetko preto, aby našla svoju stratenú drachmu – keď ju nájde, zvolá priateľky a susedky a povie: „Radujte sa so mnou, lebo som našla drachmu, čo som stratila." (porov. Lk 15, 9) Teda ide o takú radosť, ktorá sa nedá prežívať osamote, ale pozýva do nej všetkých priateľov a susedov.

Čo znamená byť „stratený"? Sama nad tým premýšľam vždy, keď vidím niekoho, kto je neúctivý, neochotný, nemilosrdný a svojimi gestami a slovami bezdôvodne zraňuje iného. Veľmi vtedy tužím byt súčasťou jeho hľadania a zároveň s ním byť v radosti z jeho nájdenia. A čo keď je to človek, ktorý je nám blízky?

Svätý Otec František nám v takýchto situáciách života hovorí: „Prosím vás teraz o jednu vec. Všetkých, v tichosti. Pomyslime si každý na jednu osobu, s ktorou si dobre nevychádzame, s ktorou sme pohnevaní, ktorú nemáme v láske. Myslime na túto osobu a v tejto chvíli sa v tichosti za ňu modlime, a staňme sa voči tejto osobe milosrdnými." (15. 9. 2013, pred modlitbou Anjel Pána) Boh nás neustále pozýva do hľadania strateného, všade tam, kde sme a kde vidíme, že chýba milosrdenstvo so svojou osobitnou radosťou. To je zároveň to pozvanie do spolupráce s Ním na záchrane každého človeka a budovania Jeho Kráľovstva.

Vieš si predstaviť aká radosť „vypukne" v nebi? Je to radosť milosrdného Boha, ktorý znova nachádza svojich synov a svoje dcéry.

Celú katechézu nájdete na: http://www.svetovednimladeze.sk/milosrdny-rok/06-radost

 

zdroj: www.svetovodnimmladeže.sk

 

 

 

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie