Kňazská rekolekcia dekanátu Močenok v Ivanke pri Nitre

Každý mesiac si kňazi konajú obnovu, ktorá sa v cirkevných kruhoch nazýva rekolekciou. Na túto príležitosť si vyberajú vždy iné miesto. Kňazi z dekanátu Močenok si po 10 rokoch vybrali na uskutočnenie takéhoto stretnutia kaplnku a priestory nášho provinciálneho domu v Ivanke pri Nitre. Stretnutie sa konalo 11. februára 2016.

     Do dekanátu Močenok patrí v súčasnosti 11 farností: Branč, Cabaj – Čápor, Ivanka pri Nitre, Jarok, Kolíňany, Močenok, Mojmírovce, Pohranice, Svätoplukovo, Veľký Kýr a Žirany. Stretnutia sa zúčastnilo 13 kňazov. 

     Rekolekcia sa začala adoráciou pred Najsvätejšou sviatosťou, pokračovala slávením svätej omše, ktorú celebroval dekan PhDr. Peter Brisuda. Okrem prítomného spoločenstva Misijných sestier, prišli viacerí farníci. Potom sa kňazi odobrali na poradu pastoračného a organizačného charakteru. Svoje spoločenstvo si kňazi vychutnali pri výbornom obede a zákusku. Vyprosujme požehnanie všetkým kňazom, aby milovali a konali podľa vzoru Ježišovho Srdca.

01
02
03
04
05
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • feedback
    Prihlásenie
    Prihlásenie