Pôst s Konferenciou biskupov Slovenska

Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle do projektu Pôst s Konferenciou biskupov Slovenska. Projekt bude trvať od 10. februára 2016 do 27. marca 2016. V tomto čase budú môcť záujemcovia získať každý deň e-mail myšlienku sv. Terézie z Lisieux. Projekt sa uskutoční v rámci mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva.

   Cieľom tejto aktivity je pomôcť duchovne sa pripraviť na najväčšie sviatky v roku - Veľkú noc.  Tí, čo nemajú prístup na internet, môžu projekt podporiť svojou modlitbou, pôstom alebo inými skutkami milosrdnej lásky. Pozvaní sú k tiež k skutkom telesného milosrdenstva. Myšlienky budú v slovenskom jazyku. Vďaka registrácii získate bezplatne každý deň do svojho e-mailu myšlienku sv. Terézie z Lisieux. Tí, ktorí sa zapojili do posledného z projektov (v advente 2015), sú už v novom automaticky prihlásení. 

AKÉ TO BUDÚ MYŠLIENKY?

Sú to myšlienky sv. Terézie z Lisieux, ktorej relikvie putovali v januári tohto roka po celom Slovensku. Okolo 200 000 ľudí si ich uctilo na záver Roka zasväteného života. Myšlienky vybrala rehoľná sestra Hermana Matláková, koordinátorka Roka zasväteného života na Slovensku. Pochádzajú z knihy "Príbeh mojej duše". Ide o cennú publikáciu, ktorá obsahuje orientačné body tereziánskej tematiky, autobiografické zápisky, rukopis venovaný ctihodnej Matke Agnese od Ježiša, list sestre Márii od Najsvätejšieho Srdca, rukopis napísaný pre Matku Máriu Gonzagu, prílohy a dodatky. Ide o beletristické spracovanie autobiografie sv. Terézie z Lisieux (1873 - 1897), bosej karmelitánky, patrónky misií a misionárov, najmladšej učiteľky Cirkvi, ktorá je aktuálnym príkladom pre nás, ako nájsť cestu ku Kristovi a k dokonalosti v láske k blížnym, píše sa v jednej z anotácií.

KTO PROJEKT ZASTREŠUJE?
Ide o projekt Konferencie biskupov Slovenska. V podobnom duchu sa projekt chystá už po siedmy raz.

Projekt nadväzuje na podobné projekty z minulosti. Predtým to bola letná interaktívna duchovná podpora putovania relikvie sv. Cyrila v USA a Kanade (2013), zamyslenia na adventnú alebo vianočnú tému (2013), pôstne myšlienky súčasného Svätého Otca (2014), adventné zamyslenia sv. Jána Pavla II. (2014), Pôst zo zasvätenými (2015), ktorý sa konal v rámci prebiehajúceho Roka zasväteného života a Advent s Konferenciou biskupov Slovenska (2015), počas ktorého mohli všetci prijímať myšlienky na tému o Božom milosrdenstve. Hlavným partnerom projektu je Výveska.sk. Mediálnym partnerom projektu je TK KBS.

Registrácia: https://zamyslenia.kbs.sk/sekcia/registracia

zdroj: tkkbs.sk

 

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie