Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Sr. Anastázia, Anna Hudačková, SSpS posilnená sviatosťou chorých  vo veku 61 rokov a v 40. roku  rehoľných sľubov, spojená s Kristom v návrate k Otcovi zavŕšila svoju misionársku  službu dňa 2. februára 2016.

   Svätá omša  a rozlúčka so zosnulou bude v kaplnke  Kláštora Ducha Svätého 

            v Ivanke pri Nitre dňa 6. februára 2016 o 10.00  hod.

   V nádeji a s vďačnosťou za dar Pánovho zmŕtvychvstania spomíname na našu zosnulú spolusestru najmä pri slávení Eucharistie a v modlitbách.                    

                                                         Misijné sestry  služobnice  Ducha Svätého a príbuzní spolusestry                                                                                                        

"V smrti uskutočňujeme poslednú oddanosť Bohu.

Umierame v zjednotení s Kristom, ktoré sa začalo v krste,

upevnilo sa večnými sľubmi, dozrievalo slávením Eucharistie

a teraz dostáva svoje zavŕšenie." (Konšt. SSpS 419)