Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Duchovná obnova pre mladých v Budapešti sa konala v dňoch 15. – 17. januára 2016. Sprievodným motívom stretnutia bolo blahoslavenstvo nadvädzujúce na prebiehajuci Rok milosrdenstva.

     Duchovná obnova pre mladých v Budapešti sa konala v dňoch 15. – 17. januára 2016. Sprievodným motívom stretnutia bolo blahoslavenstvo nadvädzujúce na prebiehajuci Rok milosrdenstva– Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Duchovnú obnovu sme viedli spoločne s p. Tomaszem Marciszkiewiczem SVD.

    Dni obnovy sa začali svätou omšou vo sviatok otca Arnolda Janssena. Spolu s mladými sme sa mohli tešiť slávením dňa nášho zakladateľa aj v kontexte jubilea 100. výročia príchodu verbistov do Maďarska. Po svätej omši a spoločnej večeri sme mali možnosť bližšie sa spoznať. O. Tomasz nás taktiež voviedol do témy o Božom milosrdenstve. Priblížil nám aj osobu sestry Faustíny Kowalskej, skrze ktorú Ježiš pripomenul svetu svoje milosrdenstvo. V sobotu sme počas prednášok, práce v skupinkách i biblického zdieľania poznávali prítomnosť Božieho milosrdenstva v evanjeliách. Otec Tomáš praktickým spôsobom zdôraznil dôležitú sviatosť milosrdenstva, ktorou je svätá spoveď. Sobotný večer sme strávili pred Pánom počas adorácie, ako i v spoločnej radosti z Pánovej prítomnosti počas príjemného večera.

    Posledný deň duchovných cvičení sme naplnili jeden zo skutkov milosrdenstva – navštevovať chorých. Navštívili sme dom pre starších ľudí neďaleko Budapešte v meste Érd. Zúčastnili sme sa tu svätej omše a pre obyvateľov sme zaspievali niekoľko piesní, medzi nimi i viacero misijných. Na záver stretnutia sme sa ešte stihli spoločne pozrieť späť a uzrieť, ako nás Boh formoval počas týchto dní duchovnej obnovy. To, čo si túžime zobrať so sebou, sme vytvorili z cesta zo soli. A milosrdnému Ježišovi sme obetovali ovocie našej duchovnej obnovy, aby ho v našom živote rozmnožil.

   Misijné sestry z Budapešte spolu s mladými


 Fotogaléria

13
12
11
10
09
08
07
06
05a
05
04
03
02
01
 • 13
 • 12
 • 11
 • 10
 • 09
 • 08
 • 07
 • 06
 • 05a
 • 05
 • 04
 • 03
 • 02
 • 01
 •