Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Nakoľko má sr. Maria Theresia veľkú lásku k utečencom a migrantom, myšlienka ubytovať ľudí v núdzi v našom dome bola jej dlhodobou túžbou.

      14. januára 2016 sme slávili narodeniny sr. Marie Theresie Hörnemann. Súčasne        s oslavou života našej generálnej predstavenej Misijnej kongregácie sme rozšírili okruh našich vzťahov. Ako symbol jednoty s ľuďmi na okraji spoločnosti sme otvorili časť nášho generálneho domu v Ríme. Nakoľko má sr. Maria Theresia veľkú lásku           k utečencom a migrantom, myšlienka ubytovať ľudí v núdzi v našom dome bola jej dlhodobou túžbou. Komunita sestier na generaláte podporila túto jej ideu.

     Smernice 14. generálnej kapituly nás pozývajú “prehodnotiť naše existujúce inštitúcie a apoštoláty a prispôsobiť ich tak, aby sme vedeli lepšie odpovedať na potreby ľudí, ktorí sú na okraji spoločnosti”. Máme radosť, že môžeme dnes konkrétne odpovedať na toto pozvanie napĺňajúc tak aj náš sen.  Ten sa stáva živým v tej chvíli, keď dovoľujeme otvoriť Pánovi dvere našich sŕdc, domov, komunít a krajín.

    Vyprosujme si, aby sme dostali milosť porozumieť, že Božia láskavá starostlivosť, milosrdenstvo a odpustenie sú viditeľné cez naše prijatie a ponúknutie ubytovania tým, ktorí trpia a sú vyčlenení zo spoločnosti.

 


Fotoaléria

01
02
03
04
05
06
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  •